De 6 læreplaner

Temabeskrivelse

Verdensmålene består af i alt 17 mål som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie.