Temaer på Børnetube

Temaer er samlinger af inspirations indlæg på tværs af de 6 læreplanstemaer.

Her kan du dykke ned i netop det tema du finder interessant og se hvordan du kan bruge digitale værktøjer som understøttende i det pædagogiske arbejde.

Hvert tema har en introduktion der kort beskriver hovedformålet samt en række inspirations indlæg.

Der kan også være tilknyttet ressource kanaler eller lign. til et tema.

Rigtig god fornøjelse

Mig og min verden

I dette tema der er fokus på mig og min verden hvor børnene udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder. Alle inspirationsindlæggene handler om barnet selv, kropsbevidsthed, omverden bevidsthed mm

Læs mere

Science

Dette tema har fokus på science med børn.  I sciencetilgangen er der fokus på børns begyndende forståelse for lovmæssigheder i naturen, børns medfødte talfornemmelse og fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Læs mere

FN's 17 verdens mål

I dette tema stiller vi skrapt på FN’s 17 verdensmål i børnehøjde. Verdensmålene består af i alt 17 mål som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie.

Læs mere

Livets store spørgmål

Dette tema kommer til at omhandle livets store spørgsmål, en filosofisk tilgang til samtaler i børnehøjde. For hvad er kærlighed?, hvad er frihed? Hvad er døden, lykke, venskab og retfærdighed?

Temaet er under opbygning.