Det’ råddent
Natur | Sprog

Vi arbejder med læreplanstemaet natur, science og udeliv samt sprog og kommunikation. Forløbet har fokus på nedbrydning / forrådnelsesprocessen.

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Ved at eksperimentere med naturligt forekommende fænomener, gør børnene de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder ved at foretage undersøgelser, udforske sammenhænge og anvende forskellige analoge og digitale redskaber til fastholdelse af erfaringer og oplevelser og til at søge ny viden.

Introduktion

At arbejde med forrådnelsesprocessen giver også et grundlag for at skabe fokus på bæredygtighed og samspillet mellem menneske og natur, fordi ting der ikke kan gå i forrådnelse er hvad vi betragter som forurening. Det giver mulighed for en lang række samtaler om og undersøgelse af miljørelaterede emner. Samtidig giver  hele processen børnene mulighed for at tilføje og anvende mange nye ord i deres ordforråd. Et komplekst og nuanceret sprog har en afgørende betydning for børns udvikling og dannelse, idet sprog giver børn mulighed for at ytre sig om tanker, følelser, behov og viden om verden.

I forløbet undersøger vi, hvordan forrådnelse foregår, hvilke ting der rådner i hvilket tempo og hvad der helt præcist sker når ting rådner. Hvordan ser det ud? Hvordan lugter det? Kan alting rådne eller er der noget der ikke kan rådne? Hvorfor? Børnene får gennem undersøgelsen af forrådnelsesprocessen lov til at undersøge og reflektere over processen og fortæller om deres erfaringer med ord og billeder i Tiki Toki.

Undervejs i forløbet kommer sanserne også i spil, da madvarernes lugt og udseende ændrer sig, efterhånden som forrådnelsen går i gang. Dette giver anledning til at undersøge videre hvorfor nogle madvarer ændrer lugt når de rådner og andre ikke gør m.v.

Vi har i dette forløb valgt ting der kan rådne. Der kan også vælges ting der ikke rådner og dermed lægge op til at snakke om miljø og forurening, da ting der ikke kan nedbrydes i naturen jo netop er det der betragtes som forurening.

Uddybning af emnet

I denne del af forløbet undersøgere vi, hvad der sker med forskellige slags mad, når det er udenfor køleskabet i flere dage – hvornår og hvordan rådner det?

Vi har taget 3 gennemsigtige plastikbøtter og puttet hhv. en halv peberfrugt, en tomat og en smøreost i hver sin plastikbøtte. Bøtterne er herefter blevet stillet i vindueskarmen. Derefter har vi hver dag kigget i plastikbøtterne for at se, hvordan madvarerne udvikler sig. Vi ser på hvad der sker med madvarerne, lugter til dem og taler om hvorfor der er forskel på, hvordan de opfører sig og hvor hurtigt de bliver dårlige.

Undervejs har vi hver dag taget billeder af madvarerne. Billederne indsættes på en tidslinje i TikiToki, så man kan se den samlede proces. Der kan suppleres med videoklip, hvor børnene fortæller, lydklip m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

  • Lav jeres egen kompostdynge
  • Afprøv om planterester, færdigretter, plastik, papir m.m. reagerer på samme måde i forhold til at gå i forrådnelse -Er der ting der ikke kan nedbrydes?
  • Undersøg skovbunden – hvad sker der med blade, pinde m.v. når de ligger i skovbunden
  • Få børnene til at undersøge affaldet derhjemme – hvad smider vi ud? og hvor kommer det hen? Dette kan lægge op til en undersøgelses af genbrug og affaldshåndtering.

Ved at udvide forløbet om forrådnelse med ovenstående,  lægges der også op til at tale med børnene om miljøet, forurening og hvorfor nogen ting ikke må smides i naturen.

Dokumentation

Dokumentationen i forløbet Det´råddent er lavet i Tiki-Toki, hvor vi laver en tidslinje over forrådnelsesprocessen. Undervejs i processen tager vi billeder og videoklip, som løbende indsættes som begivenheder på tidslinjen. Forrådnelsesprocessen og børnenes tanker herom dokumenteres således ved hjælp af de billeder og videoer der undervejs er taget.

Den færdige tidslinje kan uploades til Børnetube, hvorfra det bl.a. er muligt at dele med forældrene på intra, tilføje i barnets bog m.m.

Det er også muligt at udskrive tidslinjen, så tidslinjen fx kan hænges i udstillingen på stuen.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

Dokumentationen i forløbet Det´råddent er lavet i Tiki-Toki, hvor børnene ved hjælp af billeder af forskellige fødevarer sat i solen udenfor køleskabet.

Der oprette en ny tidslinje i Tiki Toki. Når der skal indsættes nye elementer oprettes en ny begivenhed

Der kan både anvendes billeder og film,  Billederne kan indsættes direkte fra Børnetube. 

TIdslinjen kan ses både i 2D og i 3D.

Den færdige tidslinie kan udgives til Børnetube, hvorfra det bl.a. er muligt at dele med forældrene på intra, tilføje i barnets bog m.m.

Det er også muligt at udskrive tidslinjen, så tidslinjen fx kan hænges i udstillingen på stuen.

 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Tiki toki

Dette inspirationsindlæg bruger Tiki toki, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Det´råddent” cc:by LærIT”