Tiki-Toki
Tidslinjer

1. Velkommen til Tiki-Toki

En kort velkomst som fortæller lidt om Tiki-Tokis mange anvendelsesmuligheder og om kurset.

2. Opret en ny tidslinje

Sådan opretter du en ny tidslinje i Tiki-Toki

3. Åbn en tidslinje

Se hvordan du åbner en tidslinje på Børnetube

4. Ny begivenhed

I denne film ser vi på hvordan du kan lave begivenheder i din tidslinje

5. Indsæt billede

Se hvordan du indsætter et billede fra dine medier på Børnetube direkte ind i din tidslinje.

6. Indsæt billede fra kanal

I denne film ser vi på hvordan man indsætter et billede fra en kanal på Børnetube. Det kan fx være en kanal man har lavet sammen på stuen eller en ressourcekanal.

7. Indsæt film

Se hvordan du kan indsætte film fra Børnetube direkte ind i en begivenhed i tidslinjen.

8. Udgiv tidslinjen

I denne film ser vi på hvordan du kan udgive din tidslinje til Børnetube, fx til en fælles kanal.

9. Kategorier

Med kategorier er det muligt at inddele begivenhederne i tidslinjen i forskellige kategorier.

10. Film fra YouTube

I denne film ser vi på hvordan man kan indsætte film fra Youtube ind i sin tidslinje.

11. Kopier tidslinje

Du kan nemt lave en kopi af en tidslinje.

12. Udskriv

Med print har du mulighed for at få udskrevet din tidslinje som et flot dokument.

13. Tidsindstillinger

Du kan indstille visningen for tidspunkter præcis, som du ønsker. Se hvordan i denne film.

14. 3D visning

Vis din tidslinje i 3D. Det giver en helt anden flot effekt og virkning.
Inspirationsforløb
En mad med baktusser

En mad med baktusser

Med udgangspunkt i børnenes spørgsmål om noget, som ofte tages for givet undersøges det, hvad der egentlig sker, hvis vi ikke vasker hænder. De fleste børn ved godt at det skal man og mange ved nok også at det har noget at gøre med bakterier, men hvad det betyder mere konkret står måske lidt mere uklart.

læs mere
Det’ råddent

Det’ råddent

Forløbet har fokus på nedbrydning / forrådnelsesprocessen og giver også børnene mulighed for at tilføje og anvende mange nye ord i deres ordforråd. Ved at eksperimentere med naturligt forekommende fænomener, gør børnene de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder ved at foretage undersøgelser, udforske sammenhænge og anvende forskellige analoge og digitale redskaber til fastholdelse af erfaringer og oplevelser og til at søge ny viden

læs mere