Verdens mål 4 Kvalitetsuddannelse

Verdens mål 4 Kvalitetsuddannelse

Verdensmål nr. 4 har til hensigt at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles ulighed for livslang læring. En af de vigtige forskelle dagtilbuddet kan gøre i den henseende, er at skabe interesse hos børnene for bl.a. sprog, både det talte og det skrevne. Vi tager udgangspunkt i den verden børnene kender og kan relatere til, nemlig at kunne genkende og skrive eget navn og derigennem få en begyndende interesse for bogstaver og skrift.

Vi arbejder i forløbet med sprog og kommunikation, hvor vi kombinerer det talte sprog, billedsprog og skriftsprog og lader børnene selv være aktive omkring at anvende sprog både undervejs og i den færdige dokumentation, som børnene laver, hvor de selv fortæller, hvad de hedder, har taget billeder af deres navn og bogstaverne i deres navn, som de efterfølgende selv har sammensat for til sidst at diktere en tekst om dem selv.

De sproglige læringsmuligheder er således mange i forløbet, og der arbejdes både med det talte sprog, billedsprog og skriftsprog i en meningsfuld sammenhæng. Sammen med børnene går vi på jagt efter navne og bogstaver og laver vores egen bog, hvor børnene sammensætter billeder af bogstaver der danner deres navn, dikterer tekst og indsætter billeder af sig selv.

Indledningsvist taler vi med børnene om, hvad alfabetet er for en størrelse og hvad det kan bruges til. Alfabetet på stuen har billeder der illustrerer den lyd bogstaverne har (A= Abe), og børnene kan genkende billedet herfra nærmere end selve bogstavet. Børnene tager billeder af steder hvor deres navne står. Efterfølgende går børnene på bogstavjagt i alfabetet med billeder, som hænger på stuen, for at finde bogstaverne i deres eget navn. (Når de finder et af bogstaverne tager de billeder af  bogstavet. Børnene tager også billeder af hinanden.

Herefter laver børnene i fællesskab en bog i BookCreator, hvor de indsætter billedet af sig selv, billedet af deres eget navn og billederne af bogstaverne som er i deres navn. Til sidst dikterer børnene en tekst om sig selv.

Herefter kan bogen læses enten af børnene selv (fx ved hjælp af højtlæsningsfunktionen, læses af forældrene m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Se Mathias skal i skole fra FilmCentralen – for de yngste

Syng ABC

Sørg for at pege i teksten når du læser højt for børnene

Lav jeres egne billedillustrationer til alfabetet

Læs Vitello – 28 historier fra A til Å

Se Hr. Skæg som danser, leger og synger sig gennem alfabetet

Lav bogstavskattejagt i dagtilbuddet (find ting der starter med forskellige bogstavlyde)

Lav jeres egen bøger om forskellige emner i BookCreator

Andet inspiration