Verdensmål 9

Industri, innovation og infrastruktur
Kultur | Social

Verdensmål nr. 9 har til hensigt at understøtte fremme bl.a. bæredygtig industri og transport. Vi har i forløbet valgt at tage fat i den erfaringsverden børnene har og omsætte verdensmålet til et tema om trafik.

Introduktion

Forløbet er en del af et projekt hvor vi sammen med børnene bygger en by og ser på hvordan byen fungerer, herunder hvordan trafikken fungerer og er for en størrelse. Vi arbejder ud fra spørgsmål om, hvordan folk kommer rundt i byen, hvilke trafik regler der er og hvilke skilte man møder på sin vej, blandt andet baseret på børnenes egne erfaringer med trafik.

Med fokus på læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab, har vi også fokus på hvordan samfundet fungerer, herunder hvordan fx trafik er indrettet med muligheder og regler.

Med fokus på læreplanstemaet Social udvikling er der bl.a. fokus på at børnene gør sig erfaringer både med børnefællesskabet men også med samfundet og lokalområdet mere specifikt.

Læringsmulighederne omkring kultur, fællesskaber og social udvikling er således mange i forløbet.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur. Sammen med børnene går vi på opdagelse i, hvordan trafik fungerer, hvordan kommer man fra A til B, hvilke regler er der i trafikken m.v.

Indledningsvist har vi sammen med børnene konstrueret en by og børnene skal nu finde ud af, hvordan man kommer rundt i byen, hvilke skilte der findes, hvad de betyder m.v. Vi taler med børnene om, hvilke erfaringer de selv har gjort sig i trafikken; hvordan kommer de i børnehave, hvilke skilte kender de, hvilke regler er der i trafikken m.v. Vi går tur med børnene i lokalområdet og taler undervejs om de fænomener, skilte m.v. vi møder i trafikken.

Vi finder billeder på nettet af trafikskilte, som vi printer og bruger bl.a. til leg.

Ud fra de fundne fotos laver vi sammen en bog i Book Creator, hvor børnene fortæller om trafikskilte.

 

Herefter kan bogen læses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Sæt trafik skilte op på legepladsen, så børnene kan øve trafikregler i  leg med fx cykler og mooncars

Lad børnene selv lave en bilbane af pap til legetøjsbilerne med skilte og regler

Lav bøger og film om børnenes vej til børnehave

Gå tur i lokalområdet og tal om de skilte m.v. I møder

Syng ”hjulene på Bussen”, ”Olsens gamle sportsvogn”, ”Jeg kører i min lille bil”

Se Cirkeline og storbyens mus på FilmCentralen – for de mindste

Læs bøger om forskellige køretøjer

Lav bilbaner i sandkassen

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene selv har fundet billeder af vejskilte som de kender. Billederne er hængt op ved børnenes legeområder. Der er optaget små videoklip, hvor børnene fortæller hvad skiltene betyder. Børnene har fundet billeder på nettet af de steder eller ting som skiltene relaterer sig til.

Børnene har indsat billeder og videoklip i en bog i BookCreator, hvorefter børnene dikterer tekst om, hvordan skiltene ser ud.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb går børnene der går på opdagelse i trafik; hvad findes der i trafikken, hvilke regler er der og hvilke skilte findes i trafikken. Herefter finder børnene billeder på nettet af trafikskilte og situationer de er relateret til. Herefter laver børnene en bog, hvor billeder og videoklip om trafikskilte indsættes og der tilføjes tekst.

I BookCreator oprettes en ny bog. BiIlleder eller video indsættes fra BørnetubeBørnene kan herefter selv diktere tekst eller få hjælp til at skrive tekst

 

Børnene kan således både selvstændigt og med hjælp skabe deres egen bog som kan udgives på Børnetube hvorfra den deles i barnets bog eller direkte med forældrene. Man kan med fordel printe bogens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Book Creator

Dette inspirationsindlæg bruger Book Creator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 9” cc:by LærIT”