Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomi
Kultur | Social

Verdensmål nr. 8 har til hensigt at understøtte at alle mænd og kvinder i verden har anstændige jobs og får en rimelig løn – herunder også at øve indflydelse på fx iværksætteri. I forløbet tager vi fat i erfaringsverden børnene har omkring arbejde og ser på, hvad man egentlig kan have for et arbejde og hvad mænd og kvinder kan lave for noget arbejde.

Introduktion

Forløbet er en del af et projekt hvor vi sammen med børnene bygger en by og ser på hvordan mennesker i den by lever. Vi arbejder ud fra spørgsmål om, hvad folk i byen laver, blandt andet baseret på børnenes egne erfaringer med, hvad arbejde er.

Med fokus på læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab, har vi også fokus på fx om mænd og kvinder kan lave det samme, hvilke typer job der findes, hvad de forskellige typer arbejde skal gøre godt for med videre om man laver samme type arbejde alle steder i verden m.v..

Med fokus på læreplanstemaet Social udvikling ser vi også på den sociale erfaringsdannelse i forhold til hvem man kan være og får der igennem mulighed for at lege med de forskellige roller man kan have i et fællesskab hvor der findes forskellige typer arbejde.

Læringsmulighederne omkring kultur, fællesskaber og social udvikling er således mange i forløbet.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr 8 Anstændige jobs og økonomi. Sammen med børnene går vi på opdagelse i, hvilke slags arbejde man kan have, hvad man egentlig laver når man har den slags arbejde og hvem der typisk laver de forskellig slags arbejde.

Indledningsvist har vi sammen med børnene konstrueret en by og børnene skal nu finde ud af, hvem der bor i byen og hvad de mennesker laver. Vi taler med børnene om, hvilke typer arbejde de kender og hvad det arbejde går ud på. Vi finder på nettet billeder der illustrerer de forskellige typer  arbejde og eventuelt viser de uniformer, redskaber m.v. som hører med til at lave det pågældende arbejde.

Ud af de fundne fotos laver vi i WeVideo en film, hvor børnene fortæller om de forskellige slags arbejde og hvad de forskellige mennesker laver.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs bøger om forskellige typer arbejde

Syng ”bondemanden har altid travlt, ”Byggemanden” og lignende sange der handler om forskellige typer arbejde

Find klæd ud tøj, så børnene kan lege rolleleg, hvor i de forskellige typer job indgår

Se Josephines bondegård på FilmCentralen – for de yngste, hvor det er en del af familiens hverdag at børn også deltager i arbejde

Tal om, hvad børnene hjælper til med derhjemme

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene selv har foreslået en række jobs, som de kender. Herefter er der fundet billeder på nettet der viser personer der udfører disse jobs. Børnene har indsat billederne i en film på WeVideo, hvorefter børnene selv indtaler, hvad de ved om disse jobs.

Det færdige produkt kunne se således ud:

 

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb er det børnene der går på opdagelse i, hvad et arbejde er og hvad de forskellige typer jobs går ud på. Herefter finder børnene billeder på nettet som viser de forskellige typer jobs. Herefter indtaler børnene selv, hvad de ved om de forskellige jobs, på filmen.

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube. 

Man kan med fordel printe filmens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 8” cc:by LærIT”