Verdensmål 17

Partnerskab for handling
Kultur | Social

Verdensmål nr. 17 har til hensigt at understøtte engagement og samarbejde omkring verdensmålene. Vi tager udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med og arbejder med samarbejde omkring et større byggeprojekt i sandkassen, hvor det er samarbejde i børnefællesskabet der er fokus på.

Introduktion

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Social udvikling og kultur, æstetik og fællesskab er der særlig fokus på børnenes samarbejde, fællesskab og børnekultur. Derfor er fokus på børnenes relationer, som har betydning på alle niveauer og er grundlaget for, at børn lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre. Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen.  ’I denne leg handler det om at give hinanden fysisk plads, kunne sige ja til hinandens ideer og lade alle bidrage til det fælles byggeprojekt.

I forløbet er det børnene der definerer, hvordan byen de i fællesskab bygger i sandkassen, skal se ud. Det vigtige er, at der er plads til alle børns input og tanker om, hvad en by indeholder.

I dokumentationen er der lagt vægt på børnenes fortælling om, hvad de synes der er vigtigt at have med i byen, suppleret med billeder.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr 17 Partnerskab for handling.

Vi igangsætter sammen med børnene en større leg / byggeprojekt i sandkassen, hvor tanken er at alle kan være med og resultatet ikke er så vigtigt, mens det er vigtigt at have fokus på børnenes måde at give hinanden fysisk og mental plads i projektet.

Børnene inviteres uden yderligere introduktion til at deltage i at bygge en by i sandkassen. Undervejs taler vi med børnene om, hvad der skal være i byen baseret på deres erfaringer om, hvad en by er og hvad der er vigtigt i deres hverdag. Der er vægt på at tale med børnene om at gribe hinandens ideer og give plads til dem der måtte have lyst til at være med.

Der er undervejs taget nogle få fotos og dertil er det børnenes samtale omkring opbygning af byen og de tanker de gør sig, der  vægtes.

Når alle fotos og videoer er klar, samler børnene ved hjælp af WeVideo billeder lyd i en film.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Byg større konstruktioner med børnene, hvor det er nødvendigt de hjælper hinanden (fx. Huler)

Leg ”Krokodillefloden” hvor børnene skal samarbejde om at nå over en fiktiv flod

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at der er taget billeder og optaget lyd som børnene efterfølgende selv har sammensat til en film. Fokus for denne har været børnenes samtaler og input.

Det færdige produkt kunne se således ud:

 

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb er det børnene der definerer, hvordan en by der er god at bo i ser ud, hvad der skal være, hvad man skal kunne lave etc. Undervejs er der vægt på samtalerne mellem børnene og at børnene griber hinandens input og hjælper hinanden med byggeprojektet. Der optages undervejs billeder og lyd som sammensættes  i en film efterfølgende.

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube. 

Man kan med fordel printe filmens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 17” cc:by LærIT”