Verdensmål 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål nr. 16

Verdensmål nr. 16 har til hensigt at understøtte fred og stabilitet i verden. I forløbet tager vi fat i den verden børnene kender og har indflydelse på; nemlig børnefællesskabet i børnehaven.

Vi arbejder ud fra spørgsmålet om, hvad der set i børneperspektiv, skal til for at det er rart at være i børnehaven, derfor er fokus også på børnenes relationer, som har betydning på alle niveauer og er grundlaget for, at børn lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre. Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen.  

I forløbet er det børnene der definerer, hvad de oplever som et rart fællesskab og anviser, hvilke konkrete handlinger det kan give udslag i.

Indledningsvist taler vi med børnene om, hvad der skal til for at det er rart at være i børnehaven. Hvad har andre børn gjort, som de synes var rart og er der noget der ikke er så rart?  Herefter har børnene lavet en liste over handlinger de selv kan udføre for at gøre børnehaven til et rart sted at være (fx trøste når nogen er ked af det)

Herefter har børnene lavet og optaget små skuespil, hvor de viser hvordan handlingen ser ud (fx et barn falder af gyngen og de andre løber hen og hjælper barnet op)

Når alle fotos og videoer er klar, samler børnene ved hjælp af WeVideo billeder og filmklip i en film, som de selv indtaler en fortælling til og dikterer tekst til.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs bøger om venskaber

Brug materialet fra Fri for mobberi materialet til at arbejde med venskaber

Se evt film fra filmcentralen om venskaber

Arbejde med at involvere børn aktivt i at løse konflikter

Øv børnene i at lege med forskellige børn

Lav malerier med temaet venskaber

Byg større konstruktioner med børnene, hvor det er nødvendigt de hjælper hinanden (fx. Huler)

Leg ”Krokodillefloden” hvor børnene skal samarbejde om at nå over en fiktiv flod

Andet inspiration