Verdensmål 16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Sprog | Social

Verdensmål nr. 16 har til hensigt at understøtte fred og stabilitet i verden. I forløbet tager vi fat i den verden børnene kender og har indflydelse på; nemlig børnefællesskabet i børnehaven.

Introduktion

Vi arbejder ud fra spørgsmålet om, hvad der set i børneperspektiv, skal til for at det er rart at være i børnehaven.Når vi har fokus på læreplanstemaet Social udvikling i børnenes fællesskab, er der derfor også fokus på børnenes relationer, som har betydning på alle niveauer og er grundlaget for, at børn lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre. Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn har stor betydning for den sociale læring og medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen.  

I forløbet er det børnene der definerer, hvad de oplever som et rart fællesskab og anviser, hvilke konkrete handlinger det kan give udslag i.

Vi arbejder desuden med sprog og kommunikation, hvilket både kommer til udtryk i samtalerne undervejs, hvor vi diskuterer ord og begreber relateret til børnenes fællesskab, men også i den færdige dokumentation, som børnene laver, hvor de selv fortæller, hvad der skal til for at børnehaven er rar at være i.

De sproglige læringsmuligheder er således mange i forløbet, og der arbejdes både med det talte sprog, billedsprog og skriftsprog i en meningsfuld sammenhæng.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Sammen med børnene undersøger vi, hvad der skal til for at det er rart at være i børnehaven.

Indledningsvist taler vi med børnene om, hvad der skal til for at det er rart at være i børnehaven. Hvad har andre børn gjort, som de synes var rart og er der noget der ikke er så rart?  Herefter har børnene lavet en liste over handlinger de selv kan udføre for at gøre børnehaven til et rart sted at være (fx trøste når nogen er ked af det)

Herefter har børnene lavet og optaget små skuespil, hvor de viser hvordan handlingen ser ud (fx et barn falder af gyngen og de andre løber hen og hjælper barnet op)

Når alle fotos og videoer er klar, samler børnene ved hjælp af WeVideo billeder og filmklip i en film, som de selv indtaler en fortælling til og dikterer tekst til.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs bøger om venskaber

Brug materialet fra Fri for mobberi materialet til at arbejde med venskaber

Se evt film fra filmcentralen om venskaber

Arbejde med at involvere børn aktivt i at løse konflikter

Øv børnene i at lege med forskellige børn

Lav malerier med temaet venskaber

Byg større konstruktioner med børnene, hvor det er nødvendigt de hjælper hinanden (fx. Huler)

Leg ”Krokodillefloden” hvor børnene skal samarbejde om at nå over en fiktiv flod

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene selv har defineret en række handlinger, som de mener er med til gøre børnehaven til et rart sted at være. Herefter har børnene lavet små filmklip, hvor de viser disse handlinger. Disse filmklip har børnene i WeVideo samlet til en film, hvor de afslutningsvis har indtalt deres egen fortælling om filmen. Som en sidste detalje er der indsat tekstbokse på stillbillederne i filmen, som børnene har dikteret.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb er det børnene der definerer, hvad der skal til for at der er rart i børnehaven og hvad de selv kan gøre for at børnehaven er et rart sted at være. Herefter tager børnene selv billeder og små filmklip med ipad´en som bruges til at lave en film om hvordan det kan blive rart at være i børnehaven.

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube. 

Man kan med fordel printe filmens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 16” cc:by LærIT”