Verdensmål 15 Livet på land

Verdensmål nr. 15

Verdensmål nr. 15 har til hensigt at beskytte og  støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. I forløbet tager vi fat i den verden børnene kender og har indflydelse på; nemlig genbrug af materialer i børnenes hverdag.

Vi arbejder ud fra spørgsmålet om, hvad der egentlig er skrald og hvad der kan blive til noget andet.

I forløbet er det børnene der frit definerer, hvordan de vil have deres huse og by skal se ud.

Indledningsvist samler vi materialer sammen, hvor børnene har mælkekartoner, paprør, papir, plastik, låg og meget andet med hjemmefra. Vi taler med børnene om, hvilken slags by de gerne vil lave og hvad der skal være i byen og herefter får de lov til ved hjælp af maling og lim at omforme og sammensætte de medbragte materialer til huse i byen.

 Når børnene har malet og limet bygninger til deres egen tilfredsstillelse, sammensætter de husene til en by.

Der optages undervejs film i tidsforløb, hvor det ses, hvordan børnene bearbejder materialerne, så de til sidst har en by. Der tages billeder af børnene ved starten af processen og når de er næsten færdige med byen.

Når alle fotos og videoer er klar, samler børnene ved hjælp af WeVideo billeder og filmklip i en film, som de selv indtaler en fortælling til og dikterer tekst til.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Se filmene Josephines bondegård fra FilmCentralen / for de yngste

Sorter affald

Læs Mimbo Jimbo har det sjovt

Lav skulpturer af genbrugsmaterialer

Lav et kreaværksted med genbrugsmaterialer

Besøg en genbrugsstation

Andet inspiration