Verdensmål 15

Livet på land
Kultur | Natur

Verdensmål nr. 15 har til hensigt at beskytte og  støtte bæredygtig brug af økosystemer på land. I forløbet tager vi fat i den verden børnene kender og har indflydelse på; nemlig genbrug af materialer i børnenes hverdag.

Introduktion

Vi arbejder ud fra spørgsmålet om, hvad der egentlig er skrald og hvad der kan blive til noget andet.

Under læreplanstemaet natur, science og udeliv har vi netop fokus på at genbrug og bæredygtighed som her bliver en genanvendelse af ting der ellers er at betragte som skrald i børnenes hverdag (mælkekartoner, toiletruller, plastik m.m., da bæredygtighed i dette perspektiv handler om at konstruere, genanvende og reparere ved hjælp af forskellige redskaber, teknikker og materialer, naturlige såvel som menneskeskabte.

Desuden arbejder vi med læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab, da vi i forløbet både arbejder med børnenes kreative udtryk, farvelære (da vi bl.a. maler materialerne) og samarbejder om at skabe en by, hvor alle kan bidrage på deres måde.

I forløbet er det børnene der frit definerer, hvordan de vil have deres huse og by skal se ud.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr. 15 Livet på land. Sammen med børnene eksperimenterer vi med, hvordan ting der er defineret som skrald kan omformes til noget andet og brugbart ved at bearbejde det.

 

Indledningsvist samler vi materialer sammen, hvor børnene har mælkekartoner, paprør, papir, plastik, låg og meget andet med hjemmefra. Vi taler med børnene om, hvilken slags by de gerne vil lave og hvad der skal være i byen og herefter får de lov til ved hjælp af maling og lim at omforme og sammensætte de medbragte materialer til huse i byen.

 

Når børnene har malet og limet bygninger til deres egen tilfredsstillelse, sammensætter de husene til en by.

 

Der optages undervejs film i tidsforløb, hvor det ses, hvordan børnene bearbejder materialerne, så de til sidst har en by. Der tages billeder af børnene ved starten af processen og når de er næsten færdige med byen.

 

Når alle fotos og videoer er klar, samler børnene ved hjælp af WeVideo billeder og filmklip i en film, som de selv indtaler en fortælling til og dikterer tekst til.

 

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Se filmene Josephines bondegård fra FilmCentralen / for de yngste

Sorter affald

Læs Mimbo Jimbo har det sjovt

Lav skulpturer af genbrugsmaterialer

Lav et kreaværksted med genbrugsmaterialer

Besøg en genbrugsstation

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene har sammensat filmklip og billeder til en samlet film i WeVideo, hvor de efterfølgende fortæller om, hvordan de har arbejdet med at genbruge materialer.

 

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb indsamler og forarbejder børnene genbrugsmaterialer til at bygge en by med. Børnene definerer selv, hvordan byen ser ud og hvad der skal være i byen. Undervejs i processen tages der billeder og filmklip, som børnene efterfølgende sætter sammen til en film og speaker til.

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube. 

Man kan med fordel printe filmens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 15” cc:by LærIT”