Verdensmål 14
Livet i havet
Natur | Sprog

Verdensmål nr. 14 har til hensigt at understøtte at vi passer på de ressourcer og det økosystem havet udgør, da havet er både vigtig som miljø og i forhold til fødevarer. Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, arbejder vi med det lokale vandmiljø. Vi undersøger hvad der lever i vandet og hvad vi kan spise der kommer fra vandet.

Introduktion

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Natur, science og udeliv samt kommunikation og sprog, er der særlig fokus på dels at undersøge og eksperimentere med sin omverden, samt fokus på både at stimulere sprogligt, men også lade børnene bruge deres sprog aktivt.

Under forløbet laver børnene en bog om livet i deres lokale vandmiljø. Her er det valgt sammen med børnene at bruge masser af tekst, dikteret af børnene, som en del af arbejdet med literacy ( børnenes før-skriftlige opmærksomhed), så bogen fremstår som de faktabøger børnene møder i hverdagen, med henblik på at vise børnene at skrift er brugbart og at de selv kan bruge skrift til formidling.

Uddybning af emnet

Vi taler indledningsvis med børnene om hvad de ved og har af erfaringer med vandet i deres lokal område, kender de nogle af de dyr der lever der, spiser de fisk etc.

Vi tager på ture til vandet og ser hvad vi kan finde, bruger bøger og internettet til at finde ud af mere om de ting vi finder på turene.

Formålet er at børnene bliver nysgerrige efter at vide mere om deres lokale vandnaturen og får et positivt forhold til vandet. Herudover vil vi gerne introducere børnene til et dyreliv under vandets overflade, som mange af dem ikke kender, ligesom vi gerne vil udfordre deres madkendskab.

Der lægges vægt på at det er børnene der er aktive og undersøgende i processen, så der er lagt op til at børnene må røre, undersøge m.v. hele vejen gennem forløbet.

Børnene laver selv en bog, hvor de fortæller om deres oplevelse af livet i havet.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Se filmen Drengen og fisken (fra 3) fra Dansk Film institut

Gå på opdagelse i lokale vandløb og se hvilke dyr og planter findes der

Lav mad med fisk

Læs ”Plastik i havet” af Julie Juanita Larsen

Syng ”Tre små fisk”

Tag på krabbefiskeri

Find skaller og smådyr ved stranden

Mal og tegn billeder med dyr fra havet

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved hjælp af BookCreator, hvor børnene ved hjælp af billeder og tekst fortæller om det liv i havet de har fået kendskab til.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I BookCreator oprettes en ny bog. BiIlleder indsættes fra BørnetubeBørnene kan herefter selv diktere tekst eller få hjælp til at skrive tekst

Børnene kan således både selvstændigt og med hjælp skabe deres egen bog, som kan printes eller udgives på Børnetube hvorfra den deles i barnets bog eller direkte med forældrene. Man kan med fordel printe bogens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Book Creator

Dette inspirationsindlæg bruger Book Creator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 14” cc:by LærIT”