Verdensmål 13 Klimaindsats

Verdensmål nr. 13

Verdensmål nr. 13 har til hensigt at understøtte at vi passer på vores natur og ikke ved hjælp af forurening ødelægger klimaet yderligere. Desuden er der med målet fokus på genopretning af naturen.Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, arbejder vi med kompost og planter. Under forløbet laver vi vores egen kompost, planter forskellige slags planter og tager ud i naturen og undersøger hvordan naturen opfører sig.

Vi taler indledningsvis med børnene om hvad der er natur og hvad der ikke er natur, hvad vi skal bruge naturen til etc. Vi tager på ture ud og se forskellig slags natur. Vi finder krible-krable dyr og snakker med børnene om, hvad krible-krable dyrenes funktion er. Vi laver vores egen kompost bunke, hvor børnene dels fylder skræller og andet planteaffald i, finder orme som kan hjælpe med komposteringen m.v. og når komposten er klar, bruger vi den til at plante nye planter i, som skal stå i børnehavens have.

Formålet er at børnene bliver nysgerrige efter at vide mere om naturen og får et positivt forhold til at være i naturen. Herudover også at de får en idé om, at det der virker som skrald kan anvendes til noget nyt.

Der lægges vægt på at det er børnene der er aktive, så der er børnene der lægger skræller m.v. i kompostbunken, finder orme til komposten, er med til at vende og undersøge komposten og plante nye planter i komposten, når den begynder at ligne jord.

Børnene laver selv en lille film, hvor de fortæller om kompost.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs ”min første bog om klima og vejr” af Berndt Sundsten og  Jan Jäger

Plant forskellige planter og lave fx en tidslinie med Tiki-Toki så I kan se dem vokse

Undersøg forskellige slags vejr og årstiderne

Følg et træ hen over et år og se hvordan det forandrer sig

Syng sange om vejret, fx.

  • Lille peter edderkop
  • Mariehønen evigglad
  • Snemand Frost og frøken Tø
  • Blæsten kan man ikke få at se

Andet inspiration