Verdensmål 13
Klimaindsats
Kultur | Natur

Verdensmål nr. 13 har til hensigt at understøtte at vi passer på vores natur og ikke ved hjælp af forurening ødelægger klimaet yderligere. Desuden er der med målet fokus på genopretning af naturen.Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, arbejder vi med kompost og planter.

Introduktion

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Natur, science og udeliv samt Kultur, æstetik og fællesskab, er der særlig fokus på dels at undersøge og eksperimentere med sin omverden, men også at se på, hvilket fællesskab vi er en del af, hvilke deltagelsesmuligheder vi har hver især og hvilken kultur vi er en del af. Her tænkes kultur også som den kultur vi fx har omkring natur, affald m.v.

Under forløbet laver vi vores egen kompost, planter forskellige slags planter og tager ud i naturen og undersøger hvordan naturen opfører sig.

Uddybning af emnet

Vi taler indledningsvis med børnene om hvad der er natur og hvad der ikke er natur, hvad vi skal bruge naturen til etc. Vi tager på ture ud og se forskellig slags natur. Vi finder krible-krable dyr og snakker med børnene om, hvad krible-krable dyrenes funktion er. Vi laver vores egen kompost bunke, hvor børnene dels fylder skræller og andet planteaffald i, finder orme som kan hjælpe med komposteringen m.v. og når komposten er klar, bruger vi den til at plante nye planter i, som skal stå i børnehavens have.

Formålet er at børnene bliver nysgerrige efter at vide mere om naturen og får et positivt forhold til at være i naturen. Herudover også at de får en idé om, at det der virker som skrald kan anvendes til noget nyt.

Der lægges vægt på at det er børnene der er aktive, så der er børnene der lægger skræller m.v. i kompostbunken, finder orme til komposten, er med til at vende og undersøge komposten og plante nye planter i komposten, når den begynder at ligne jord.

Børnene laver selv en lille film, hvor de fortæller om kompost.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs ”min første bog om klima og vejr” af Berndt Sundsten og  Jan Jäger

Plant forskellige planter og lave fx en tidslinie med Tiki-Toki så I kan se dem vokse

Undersøg forskellige slags vejr og årstiderne

Følg et træ hen over et år og se hvordan det forandrer sig

Syng sange om vejret, fx.

  • Lille peter edderkop
  • Mariehønen evigglad
  • Snemand Frost og frøken Tø
  • Blæsten kan man ikke få at se

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved hjælp af WeVideo, hvor børnene ved hjælp af billeder og speak fortæller, hvordan man laver og bruger kompost. Børnene har desuden dikteret tekst til de billeder der indgår i filmen.

Det færdige produkt kunne se således ud:

 

Forløbet trin-for-trin

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube. 

Man kan med fordel printe filmens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 13” cc:by LærIT”