Verdensmål 12 Ansvarlig forbrug og produktion

Verdensmål nr. 12

Verdensmål nr. 12 har til hensigt at understøtte at vi bruger vores ressourcer på en forsvarlig måde og reducerer vores affald. Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, undersøger vi lokale fødevarer. Hvad skal vi egentlig leve af, hvis vi kun må købe lokal mad? 

Vi snakker med børnene om, hvorfor forskellige slags mad kommer fra, hvilken mad der kommer fra Danmark, hvordan mad fra andre lande kommer hertil m.m. Vi besøger en bondegård og ser hvad for noget mad man kan få fra en dansk bondegård. Vi besøger forretninger og undersøger, hvor i verden maden der sælges kommer fra og om vi kan finde mad der er fra Danmark. Vi laver mad, hvor reglen er, at vi kun må bruge råvarer fra Danmark.

Det er ikke så vigtigt at børnene har alle facts rigtig, det er vigtigere at de er nysgerrig og har en idé om, hvor forskellige madvarer kommer fra, hvordan maden bliver fløjet og sejlet rundt i verden og hvor den mad man kan få i Danmark kommer fra.

Efter vi har brugt tid på at undersøge lokal og global mad, laver børnene selv en bog om lokal mad.

Da vi som en del af arbejdet med sprog og kommunikation har særlig fokus på literacy (børnenes før skriftlige færdigheder), har børnene dikteret meget tekst, så bogen fremstår som en ”rigtig” fagbog, som kan læses højt.

Bogen kan læses af børnene selv eller sammen med børnenes forældre.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Besøg en gård og et gartneri

Dyrk selv grøntsager

Hvilke dyr har vi i Danmark og hvilken mad bruger vi dem til

Lav mad med lokale madvarer

Læs ”En dag på Bondegården” af Louise Buckens

Læs ”Hej Gris” af Pernille Westh

Læs ”Dyrene på Landet” af Anne Möller

Lav chips af rodfrugter

Andet inspiration