Verdensmål 12
Ansvarlig forbrug og produktion
Natur | Sprog

Verdensmål nr. 12 har til hensigt at understøtte at vi bruger vores ressourcer på en forsvarlig måde og reducerer vores affald. Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, undersøger vi lokale fødevarer. Hvad skal vi egentlig leve af, hvis vi kun må købe lokal mad?  

Introduktion

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Natur, science og udeliv samt sprog og kommunikation, er der særlig fokus på dels at undersøge og eksperimentere med sin omverden og at arbejde med at udvide ordforrådet og kunne fortælle om forskellige erfaringer.

I forløbet besøger vi forretninger og ser hvilke varer de har, besøger landbrug, læser bøger om emnet og meget mere.

I dokumentationen er der lagt vægt på børnenes oplevelse undervejs.

Uddybning af emnet

Vi snakker med børnene om, hvorfor forskellige slags mad kommer fra, hvilken mad der kommer fra Danmark, hvordan mad fra andre lande kommer hertil m.m. Vi besøger en bondegård og ser hvad for noget mad man kan få fra en dansk bondegård. Vi besøger forretninger og undersøger, hvor i verden maden der sælges kommer fra og om vi kan finde mad der er fra Danmark. Vi laver mad, hvor reglen er, at vi kun må bruge råvarer fra Danmark.

Det er ikke så vigtigt at børnene har alle facts rigtig, det er vigtigere at de er nysgerrig og har en idé om, hvor forskellige madvarer kommer fra, hvordan maden bliver fløjet og sejlet rundt i verden og hvor den mad man kan få i Danmark kommer fra.

Efter vi har brugt tid på at undersøge lokal og global mad, laver børnene selv en bog om lokal mad.

Da vi som en del af arbejdet med sprog og kommunikation har særlig fokus på literacy (børnenes før skriftlige færdigheder), har børnene dikteret meget tekst, så bogen fremstår som en ”rigtig” fagbog, som kan læses højt.

Bogen kan læses af børnene selv eller sammen med børnenes forældre.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Besøg en gård og et gartneri

Dyrk selv grøntsager

Hvilke dyr har vi i Danmark og hvilken mad bruger vi dem til

Lav mad med lokale madvarer

Læs ”En dag på Bondegården” af Louise Buckens

Læs ”Hej Gris” af Pernille Westh

Læs ”Dyrene på Landet” af Anne Möller

Lav chips af rodfrugter

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved hjælp af BookCreator, hvor børnene ved hjælp af billeder og tekst fortæller om lokal mad. Det er børnene der vælger billeder og dikterer teksten. Fokus er her på at børnene anvender sproget og billeder til formidling.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I BookCreator oprettes en ny bog. BiIlleder indsættes fra BørnetubeBørnene kan herefter selv diktere tekst eller få hjælp til at skrive tekst

Børnene kan således både selvstændigt og med hjælp skabe deres egen bog, som kan printes eller udgives på Børnetube hvorfra den deles i barnets bog eller direkte med forældrene. Man kan med fordel printe bogens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen.

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Book Creator

Dette inspirationsindlæg bruger Book Creator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 12” cc:by LærIT”