Verdensmål 11

Bæredygtige byer og samfund
Sprog | Social

Verdensmål nr. 11 har til hensigt bl.a. at sikre at steder mennesker bor er sikre, inkluderende og bæredygtige. I forløbet har fokus været på den erfaringsverden børnene har, hvor følelsen af sikkerhed er relateret til omsorgspersoner og politiet og hvor regler oftest er lavet af de voksne omkring børnene.

Introduktion

Vi har arbejdet med verdensmålet under et projekt hvor vi har bygget en by, hvor børnene skulle forme den by de gerne ville have.

Når vi har fokus på læreplanstemaet Social udvikling i forbindelse med at vi arbejder med at udvikle en by, er der også fokus på, hvilke regler og rammer der skal være i en by for at det er rart at være der.

I forløbet er det børnene der definerer, hvad de oplever som et rart fællesskab og anviser, hvilke konkrete handlinger det kan give udslag i.

Vi arbejder desuden med sprog og kommunikation, hvilket både kommer til udtryk i samtalerne undervejs, hvor vi diskuterer ord og begreber relateret til regler og rammer, hvad man gør hvis nogen gør noget de ikke må, hvad man kan sige til nogen der laver ballade m.m.

 

I dokumentationen har der været særlig vægt på børnenes arbejde med billedsprog, da børnene har lavet film for at illustrere nogle af deres tanker om fx retfærdighed og sikkerhed

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr. 11Bæredygtige byer og samfund. Sammen med børnene undersøger vi, hvad der skal til for at man kan føle sig sikker i den by vi har lavet og hvilke regler der skal være. Hvilke erfaringer har de selv med hvordan der kan være sikkert. Hvilke regler er der for børnene selv i børnehaven / derhjemme m.v.

Børnene er meget optaget af, at det er vigtigt at der er politi og at de mest synes regler er noget voksne laver.

Herefter laver børnene en film om regler de voksne har lavet, hvor det er børnene selv der instruerer hvad der skal være på filmen.

Filmen kan herefter ses af børnene, deres forældre m.v. og give anledning til yderligere diskussioner og samtaler

Forslag til yderligere aktiviteter;

Leg med regler – at man fx kun må sidde på bordene, skal sige nej når man mener ja, kun må løbe etc.  Og snak om, hvad det betyder for hvordan man er sammen

Lad børnene definere reglerne for en dag

Læs om Den lille prinsesse, som rigtig tit kommer i klemme fordi hun gerne vil lave reglerne om til egen fordel

Se Hvem bestemmer på FilmCentralen/for de yngste

Se Lili møder en dum unge på FilmCentralen/for de yngste

Spil spil og lege med regler, prøv evt at eksperimentere med at lave reglerne om

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation består af en film der er lavet ved, at børnene selv har fundet en række regler som de voksne har lavet og hvor de tager billeder af at de gør det modsatte. Disse billeder og lydklip er i WeVideo sat sammen til en film om regler om ting børnene ikke må. I videoen er der indsat tekstbokse som børnene har dikteret.

Det færdige produkt kunne se således ud:

 

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb er det børnene der definerer, hvilke regler og rammer der skal være i den by de vil bygge. Herefter tager børnene selv billeder som de bruger til at lave en film om regler de har i børnehaven. 

Log in på WeVideo og opret et nyt filmprojekt. Billeder og videoklip indsættes. Børnene trykker på optageknappen og fortæller om filmen. Man kan holde pause undervejs. Efterfølgende kan der lægges musik på filmen. Til sidst trykkes på gem og projektet kan udgives på børnetube.

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Wevideo

Dette inspirationsindlæg bruger Wevideo, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål  11” cc:by LærIT”