Verdensmål 11 Bæredygtige byer og samfund

Verdensmål nr. 11

Verdensmål nr. 11 har til hensigt bl.a. at sikre at steder mennesker bor er sikre, inkluderende og bæredygtige. I forløbet har fokus været på den erfaringsverden børnene har, hvor følelsen af sikkerhed er relateret til omsorgspersoner og politiet og hvor regler oftest er lavet af de voksne omkring børnene.

Vi har arbejdet med verdensmålet under et projekt hvor vi har bygget en by, hvor børnene skulle forme den by de gerne ville have.

I forløbet er det børnene der definerer, hvad de oplever som et rart fællesskab og anviser, hvilke konkrete handlinger det kan give udslag i.  Sammen med børnene undersøger vi, hvad der skal til for at man kan føle sig sikker i den by vi har lavet og hvilke regler der skal være. Hvilke erfaringer har de selv med hvordan der kan være sikkert. Hvilke regler er der for børnene selv i børnehaven / derhjemme m.v.

Børnene er meget optaget af, at det er vigtigt at der er politi og at de mest synes regler er noget voksne laver. Herefter laver børnene en film om regler de voksne har lavet, hvor det er børnene selv der instruerer hvad der skal være på filmen. Filmen kan herefter ses af børnene, deres forældre m.v. og give anledning til yderligere diskussioner og samtaler
Forslag til yderligere aktiviteter;

Leg med regler – at man fx kun må sidde på bordene, skal sige nej når man mener ja, kun må løbe etc.  Og snak om, hvad det betyder for hvordan man er sammen

Lad børnene definere reglerne for en dag

Læs om Den lille prinsesse, som rigtig tit kommer i klemme fordi hun gerne vil lave reglerne om til egen fordel

Se Hvem bestemmer på FilmCentralen/for de yngste

Se Lili møder en dum unge på FilmCentralen/for de yngste

Spil spil og lege med regler, prøv evt at eksperimentere med at lave reglerne om

Andet inspiration