Verdensmål 10 Mindre ulighed

Verdensmål nr. 10

Verdensmål nr. 10 har til hensigt at sikre at alle uanset køn, etnicitet, handicap etc inddrages i fællesskaber og at diskriminerende skikke afskaffes. En af de forskelle dagtilbud kan gøre i den henseende er, at være opmærksomme på, hvad det er for skel, forståelser og logikker der anvendes i forhold til børnene fx omkring køn, alder, etnicitet m.v. og dermed også få øje på andre ligheder børnene imellem end dem vi ofte benytter os af.

Vi tager i forløbet udgangspunkt i den verden børnene kender og kan relatere til, nemlig en begyndende egen identitet omkring køn, færdigheder og deltagelse i fællesskabet. Allerede i børnehavealderen har mange børn en klar ide om hvad piger og drenge er for nogen størrelser, hvilke lege der er for piger og drenge etc. En praksis de voksne ofte kommer til at understøtte ved fx at bruge køn som en måde at inddele børnegruppen til fx aktiviteter.

I forløbet leger vi med at gruppere børnene på andre måder end køn med henblik på at give børnene et blik for at de har mange fællesnævnere på tværs af børnegruppen ud over om de er drenge eller piger.

Vi taler med børnene om forskelle og ligheder på piger og drenge. Vi diskuterer hvad vendinger som ”tøsedreng” og ”at tage noget som en mand” mon betyder og hvorfor man siger sådan.

Vi taler også med børnene om de forskellige lande og kulturer de kommer fra og hvad der er ens og forskellig.

Som en del af forløbet, laver børnene en bog i book creator, hvor de leger med, hvordan man kan lave grupper som handler om andet end at være pige / drenge eller stor / lille, som er skel de ofte selv bruger.

Der bliver taget billede af alle børnene som indsættes i en bog i book creator. Herefter leger børnene med at gruppere sig selv og hinanden efter forskellige temaer; fx hvem der har kæledyr, hvem der har søskende etc.

Undervejs dikterer børnene selv tekst, indtaler små lydklip m.v.

Herefter kan bogen læses enten af børnene selv (fx ved hjælp af højtlæsningsfunktionen) læses af forældrene m.v.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Bøger:

”Lasse Leif vil ikke tale menneske-sprog” Mette Finderup

”Store monstre græder ikke” Kalle Guettler

”Axel elsker biler” Hansen / Bartholin

”Jeg ser med mine hænder” Franz-joseph Huainigg

”Den dag da Rikke var Rasmus” Louise Windfeldt

 

Tal med børnene om, om der findes pigelege / drengelege, pigefarver / drengefarver etc.

Find lege og spil fra forskellige kulturer pog udfør dem sammen med børnene

Udfordre børnene til at lege med andet og andre end de plejer

Andet inspiration