Verdensmål 10
Mindre ulighed
Kultur | Personlig

Verdensmål nr. 10 har til hensigt at sikre at alle uanset køn, etnicitet, handicap etc inddrages i fællesskaber og at diskriminerende skikke afskaffes. En af de forskelle dagtilbud kan gøre i den henseende er, at være opmærksomme på, hvad det er for skel, forståelser og logikker der anvendes i forhold til børnene fx omkring køn, alder, etnicitet m.v. og dermed også få øje på andre ligheder børnene imellem end dem vi ofte benytter os af.

Introduktion

Vi tager i forløbet udgangspunkt i den verden børnene kender og kan relatere til, nemlig en begyndende egen identitet omkring køn, færdigheder og deltagelse i fællesskabet. Allerede i børnehavealderen har mange børn en klar ide om hvad piger og drenge er for nogen størrelser, hvilke lege der er for piger og drenge etc. En praksis de voksne ofte kommer til at understøtte ved fx at bruge køn som en måde at inddele børnegruppen til fx aktiviteter.

I forløbet leger vi med at gruppere børnene på andre måder end køn med henblik på at give børnene et blik for at de har mange fællesnævnere på tværs af børnegruppen ud over om de er drenge eller piger.

Vi arbejder således dels med at styrke børnenes alsidige personlige udvikling ved at prøve at få øje på så mange aspekter af det enkelte barns identitet samtidig med at vi med temaet kultur, æstetik og fællesskab ser på, hvordan disse forskellige aspekter kan give fællesnævnere børnene i mellem i nye fællesskaber i børnegruppen.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr 10 Mindre ulighed. Sammen med børnene går vi på opdagelse i ligheder og forskelligheder børnene imellem og har fokus på, hvordan alle bidrager med noget i fællesskabet.

Vi taler med børnene om forskelle og ligheder på piger og drenge. Vi diskuterer hvad vendinger som ”tøsedreng” og ”at tage noget som en mand” mon betyder og hvorfor man siger sådan.

Vi taler også med børnene om de forskellige lande og kulturer de kommer fra og hvad der er ens og forskellig.

Som en del af forløbet, laver børnene en bog i book creator, hvor de leger med, hvordan man kan lave grupper som handler om andet end at være pige / drenge eller stor / lille, som er skel de ofte selv bruger.

Der bliver taget billede af alle børnene som indsættes i en bog i book creator. Herefter leger børnene med at gruppere sig selv og hinanden efter forskellige temaer; fx hvem der har kæledyr, hvem der har søskende etc.

Undervejs dikterer børnene selv tekst, indtaler små lydklip m.v.

Herefter kan bogen læses enten af børnene selv (fx ved hjælp af højtlæsningsfunktionen) læses af forældrene m.v.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Bøger:

”Lasse Leif vil ikke tale menneske-sprog” Mette Finderup

”Store monstre græder ikke” Kalle Guettler

”Axel elsker biler” Hansen / Bartholin

”Jeg ser med mine hænder” Franz-joseph Huainigg

”Den dag da Rikke var Rasmus” Louise Windfeldt

 

Tal med børnene om, om der findes pigelege / drengelege, pigefarver / drengefarver etc.

Find lege og spil fra forskellige kulturer pog udfør dem sammen med børnene

Udfordre børnene til at lege med andet og andre end de plejer

Dokumentation

 

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene har taget billeder af hinanden, som de har indsat i en bog i BookCreator. Herefter leger børnene i BookCreator med at omgruppere børnene efter forskellige kriterier og dikterer undervejs tekst og indtaler lydklip.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb undersøger børnene hvad der definerer dem og hvem de har noget til fælles med. Børnene har taget billeder af hinanden som indsættes i BookCreator hvorefter børnene selv kan lege med at inddele sig selv og hinanden i forskellige grupper, diktere tekst til og indtale lyd.

I BookCreator oprettes en ny bog. BiIlleder eller video indsættes fra BørnetubeBørnene kan herefter selv diktere tekst eller få hjælp til at skrive tekst

 

Børnene kan således både selvstændigt og med hjælp skabe deres egen bog som kan udgives på Børnetube hvorfra den deles i barnets bog eller direkte med forældrene. Man kan med fordel printe bogens QR kode og sætte den op i børnehuset så børnene selv kan scanne den og se bogen igen og igen. 

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Book Creator

Dette inspirationsindlæg bruger Book Creator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 10” cc:by LærIT”