Udvidet Kimsleg

Udvidet kimsleg

I forløbet Udvidet kimsleg arbejder vi med de fem sanser, hvor vi undersøger forskellige madvarer ved både at undersøge hvordan maden smager, dufter, ser ud, om det har en lyd og hvordan det føles.

Undervejs i forløbet tages der billeder af de madvarer vi undersøger og billedet indsættes i bookCreator, hvor der sammen med børnene beskrives, hvordan madvarerne opleves af de forskellige sanser.

Forslag til yderligere aktiviteter;
Hvis børnehaven har urtehave, kan der smages på ting fra haven
Tal med børnene om de forskellige sanser
Leg lege hvor I skal undvære en sans (fx synet = bind for øjnene, hørelsen= ørepropper i etc.)
Syng sanse-sangen “Jeg kan høre med mit øre…” (Poul Kjøller)
Træn synssansen ved at gemme forskellige genstande udendørs
Find og lav lyde med genstande på legepladsen

Andet inspiration