Planlægning af forløb

Planlægning af et forløb

Der kan være mange måder at planlægge på. Her kommer et bud på en fleksibel og dynamisk måde at planlægge et større projekt på.

I Mindmeister kan man lave en mindmap, en brainstorm på hvad forløbet skal indeholde. I eksemplet her er det et projekt til de kommende skolebørn, der har fokus på temaet “kend din kommune”. Personalet brainstormer på emnet set ud fra de forskellige læreplanstemaer. Hvad kan vi lave hvis vi skal arbejde med “kend din kommune” og “Krop sanser og bevægelse”?. Når de har været alle deres udvalgte områder igennem har de den færdige plan at arbejde ud fra. Man kan f.eks aftale at der skal ske x antal aktiviteter fra hvert læreplanstema.

Selve mindmappet printes ud og hænger på stuerne. Nu kan personalet selv planlægge hvad de vil lave hvornår, på den måde kan det lettere passes ind i hverdagen. På den måde får de en oversigt over de aktiviteter de har lavet, hvilke de står for at skulle lave og hvilke de har valgt fra. 

Andet inspiration