På opdagelse i kroppen

På opdagelse i kroppen

I dette forløb tager vi udgangspunkt i kroppens dele og bruger børnenes nysgerrighed til at blive klogere på, hvordan kroppen virker.Ved at inddrage Book Creator kan man i fællesskab med børnene, skabe en inspirerende bog om krop og bevægelse. Book Creator vil altså fungere som en slags logbog, hvor vi arbejder med kroppens dele. I logbogen kan vi kan stille undrende spørgsmål og notere de erfaringer, vi gør os undervejs.

Vores udvendige krop består af forskellige dele. For eksempel arme, ben, krop og hoved. Inde i kroppen er der også en mange dele. Eksempelvis lunger og hjerte. I forløbet er det tanken, at man arbejder med en udvalgt del af kroppen af gangen. Det kan være, at man starter med hjertet, som i eksemplet her.

Som pædagog starter man forløbet op ved at tale med børnene om hjertet. Hvad ved børnene allerede om hjertet, inden vi går i gang? Det danner grundlag for at inddrage børnenes nysgerrighed og åbner op for hvad vil de gerne vide mere? Måske har børnene bemærket at hjertet slår hurtigere når man har bevæget sig. Det kunne være et udgangspunkt for at undersøge, hvornår hjertet er roligt og hvornår det slår hurtigt.

Forskellige udvalgte hypoteser kan nu afprøves. Eksempelvis: Hvornår tror vi, at hjertet slår hurtigt? Når vi løber eller når vi sidder ned? Vores hypotese noteres i vores logbog. Efterfølgende skal hypotesen efterprøves i praksis, ved at børnene afprøver de to scenarier: at sidde stille og at løbe en tur.

Testmulighed af puls 1.: Tæl antal hjerteslag i 60 sekunder.

Testmulighed af puls 2.: Institutionen har adgang til en pulsmåler. (Det findes i mange ure i dag)

Opstil gerne jeres egne kriterier for undersøgelse.

Tag billeder og film undervejs i processen til jeres logbog og få børnene til at indtale de erfaringer, der gøres undervejs.

Det er også muligt at inddrage Børnetube værktøjet Explain Everything, til at lave små animationsfilm. Se eksemplet i logbogen.

Når man er færdig med en del af kroppen, kan man gå videre til næste del. På den måde skaber man en digital bog om kroppen. Den kan suppleres med aktiviteter der træner hjertet eller hjernen, som man kan vende tilbage til.

Til de mindste kan man lave det mere som en pegebog med de forskellige krops dele, arme, ben hovede mm

Andet inspiration