På opdagelse i kroppen
Krop | Natur

I dette forløb tager vi udgangspunkt i kroppens dele og bruger børnenes nysgerrighed til at blive klogere på, hvordan kroppen virker. Forløbet er målrettet børn i alderen 4-6 år.

Introduktion

Ved at inddrage Book Creator kan man i fællesskab med børnene, skabe en inspirerende bog om krop og bevægelse. Book Creator vil altså fungere som en slags logbog, hvor vi arbejder med kroppens dele. I logbogen kan vi kan stille undrende spørgsmål og notere de erfaringer, vi gør os undervejs.

Vores udvendige krop består af forskellige dele. For eksempel arme, ben, krop og hoved. Inde i kroppen er der også en mange dele. Eksempelvis lunger og hjerte. I forløbet er det tanken, at man arbejder med en udvalgt del af kroppen af gangen. Det kan være, at man starter med hjertet, som i eksemplet her.

Uddybning af emnet

Som pædagog starter man forløbet op ved at tale med børnene om hjertet. Hvad ved børnene allerede om hjertet, inden vi går i gang? Det danner grundlag for at inddrage børnenes nysgerrighed og åbner op for hvad vil de gerne vide mere? Måske har børnene bemærket at hjertet slår hurtigere når man har bevæget sig. Det kunne være et udgangspunkt for at undersøge, hvornår hjertet er roligt og hvornår det slår hurtigt.

Forskellige udvalgte hypoteser kan nu afprøves. Eksempelvis: Hvornår tror vi, at hjertet slår hurtigt? Når vi løber eller når vi sidder ned? Vores hypotese noteres i vores logbog. Efterfølgende skal hypotesen efterprøves i praksis, ved at børnene afprøver de to scenarier: at sidde stille og at løbe en tur.

Testmulighed af puls 1.: Tæl antal hjerteslag i 60 sekunder.

Testmulighed af puls 2.: Institutionen har adgang til en pulsmåler. (Det findes i mange ure i dag)

Opstil gerne jeres egne kriterier for undersøgelse.

Tag billeder og film undervejs i processen til jeres logbog og få børnene til at indtale de erfaringer, der gøres undervejs.

Det er også muligt at inddrage Børnetube værktøjet Explain Everything, til at lave små animationsfilm. Se eksemplet i logbogen.

Når man er færdig med en del af kroppen, kan man gå videre til næste del. På den måde skaber man en digital bog om kroppen. Den kan suppleres med aktiviteter der træner hjertet eller hjernen, som man kan vende tilbage til.

Dokumentation

Arbejdet i Book Creator foregår dels som inspiration til tilegne sig ny viden og dels som logbog, hvor de erfaringer man gør sig undervejs, indgår i bogen. Derfor bliver bogen i sig selv en del af dokumentationen. Derudover er det oplagt at dele den digitale bog med andre interessenter gennem børnetube. På den måde kan man delagtiggøre forældrene i processen og de kan afprøve nogle af de forsøg/ aktiviteter, der er arbejdet med.

Den færdige produktion kunne se sådan her ud:

Forløbet trin-for-trin

Med udgangspunkt i Book Creator skabes der en e-bog, med det fokus på kroppen.

Når du har logget ind, opretters en ny bog. Så starter du med at lave en forside, der illustrerer det tema bogen har. Bogen skal have en titel og en forfatter. Når forsiden er lavet, arbejder du videre med bogen.  Alt fra billeder af processen, tekst til små film kan komme ind i bogen. Derudover er noget af det vigtigste, at børnene får indtalt de forskellige spørgsmål og erfaringer der gør sig. Slut gerne bogen af med et billede af de børn, der har været til at skabe bogen.

Bogen udgives til Børnetube og deles via jeres intra system.

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Book Creator

Dette inspirationsindlæg bruger Book Creator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Kim Byrding, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “På opdagelse i kroppen” cc:by LærIT”