Lær min kultur at kende
Kultur | Sprog

Vi lever i dag i en global verden, hvor mange forskellige kulturer mødes i hverdagslivet. Det gælder også i dagtilbuddet, hvor børn med forskellige kulturelle baggrunde, mødes hver dag i børnehaven. Derfor er et fokus på mangfoldighed og plads til forskelle en forudsætningen, for et godt og meningsfuldt  liv for børnene i dagtilbuddet.

Introduktion

Kulturer er en del af læreplanerne. Derfor bør de forskellige kulturer medtænkes i udformningen af aktiviteterne i dagtilbuddet.

En måde at arbejde kulturer, er at lave forløb, hvor børnene bliver bevidste om ligheder og forskelle mellem de kulturer, der er repræsenteret i institutionen.

Derigennem bliver børnene klogere på de vilkår og traditioner, der ligger i de respektive børns kulturelle ophav og skaber samtidig mulighed for en begyndende forståelse for dannelse og demokrati.

Forløbet sluttes af med at børnene skaber en fælles bog digital bog lavet i Bookcreator, hvor alle børn aktivt har bidraget med kendetegn fra deres respektive kultur.

Uddybning af emnet

Børnene skal være med til at lave en fælles bog om de forskellige kulturer, der er repræsenteret i institutionen. I forløbet bruges Bookcreator fra Børnetube til at lave den digitale bog. I Bookcreator kan man indsætte lyd, billeder, tegninger og film. Du kan lære mere om Bookcreator her.

Hvert barn har sin egen side i bogen, hvor deres respektive kulturelle kendetegn er beskrevet. Forslag til kulturelle kendetegn kunne være:

  • Land: Børnene tegner flaget på deres nationalitet. Det kan gøres digitalt på iPad eller på papir. Herefter tages der et billede, som sættes ind i Bookcreator.
  • Mad: Bogen indeholder et billede af en egnsret. Institutionen kan  lave retten i institutionen. Det kan også være forældrene, der har et billede med af en madret. Alternativt kan der findes billeder på nettet.
  • Sprog: Børnene indtaler lyd på deres modersmål. Det kan eventuelt laves på den måde, at børnene siger det samme på deres modersmål, uanset hvor i verdenen de kommer fra. For eksempel: – Jeg hedder Anton og jeg er 4 år gammel.

Derudover kan man udvide bogens indhold som man vil. Her er nogle eksempler:

  • Bogen kan udvides med billeder, som børnene har med hjemmefra. Det kan være billeder af ting, der illustrerer kendetegn fra deres familie og kultur.
  • I Google maps kan man søge på barnets land eller by. Herefter kan man tage et skærmbillede af landet og sætte det ind i bogen.
    Børnene kan tegne et dyr fra deres hjemland eller andet, der er kendetegnende for landet.

Dokumentation

Alt materialet bliver samlet i i den digitale bog. Hvert barn får sin egen side i Book Creator. Derfor bliver bogen i sig selv en del af dokumentationen. Børn og voksne kan genlæse bogen, når de har lyst og vise den til venner og forældre.

Det er det oplagt at dele den digitale bog med forældrene gennem Børnetube. På den måde kan man delagtiggøre forældrene i processen og de får måske lyst til at bidrage med flere billeder og fortællinger.

Forløbet trin-for-trin

Tal i samling med børnene om hvor man kommer fra. Man kan starte med at tale om sprog, traditioner og mad. Herefter kan børnene tegne/male deres flag. Der kan nu arbejdes videre i Bookcreator. Tegningen sættes ind i bogen sammen med de billeder der er udvalgt. Bogen afsluttes med, at børnene indtaler lyde til bogen. Eksempelvis hvad man hedder og hvor gammel man er. Det må gerne gøres på børnenes modersmål.

I Book Creator starter pædagogen med at lave en ny bog med en forside og navngiver bogen.Herefter oprettes der en side til hvert barn, du kan også rykke rundt på siderne hvis det bliver nødvendigt.. Der tages et billede af barnet, som sættes ind på siden.Nu kan der arbejdes videre i bogen. Den er klar til at børnene kan sætte flag, billeder og lyd ind efterhånden som de er færdige.

Bogen udgives til Børnetube hvor den kan deles via jeres intra system. Man kan også med fordel bruge bogens QR kode, printe den ud og sætte den op i børnehaven så børnene selv kan scanne den og læse bogen igen og igen. 

Temaet: Mig og min verden

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Bookcreator

Dette inspirationsindlæg bruger Bookcreator, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Kim Byrding, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Lær min kultur at kende” cc:by LærIT”