Lær min kultur at kende

Lær min kultur at kende

Vi lever i dag i en global verden, hvor mange forskellige kulturer mødes i hverdagslivet. Det gælder også i dagtilbuddet, hvor børn med forskellige kulturelle baggrunde, mødes hver dag i børnehaven. Derfor er et fokus på mangfoldighed og plads til forskelle en forudsætningen, for et godt og meningsfuldt  liv for børnene i dagtilbuddet.

Kulturer er en del af læreplanerne. Derfor bør de forskellige kulturer medtænkes i udformningen af aktiviteterne i dagtilbuddet.

En måde at arbejde kulturer, er at lave forløb, hvor børnene bliver bevidste om ligheder og forskelle mellem de kulturer, der er repræsenteret i institutionen.

Derigennem bliver børnene klogere på de vilkår og traditioner, der ligger i de respektive børns kulturelle ophav og skaber samtidig mulighed for en begyndende forståelse for dannelse og demokrati.

Forløbet sluttes af med at børnene skaber en fælles bog digital bog lavet i Bookcreator, hvor alle børn aktivt har bidraget med kendetegn fra deres respektive kultur.

Børnene skal være med til at lave en fælles bog om de forskellige kulturer, der er repræsenteret i institutionen. I forløbet bruges Bookcreator fra Børnetube til at lave den digitale bog. I Bookcreator kan man indsætte lyd, billeder, tegninger og film. Du kan lære mere om Bookcreator her.

Hvert barn har sin egen side i bogen, hvor deres respektive kulturelle kendetegn er beskrevet. Forslag til kulturelle kendetegn kunne være:

  • Land: Børnene tegner flaget på deres nationalitet. Det kan gøres digitalt på iPad eller på papir. Herefter tages der et billede, som sættes ind i Bookcreator.
  • Mad: Bogen indeholder et billede af en egnsret. Institutionen kan  lave retten i institutionen. Det kan også være forældrene, der har et billede med af en madret. Alternativt kan der findes billeder på nettet.
  • Sprog: Børnene indtaler lyd på deres modersmål. Det kan eventuelt laves på den måde, at børnene siger det samme på deres modersmål, uanset hvor i verdenen de kommer fra. For eksempel: – Jeg hedder Anton og jeg er 4 år gammel.

Derudover kan man udvide bogens indhold som man vil. Her er nogle eksempler:

  • Bogen kan udvides med billeder, som børnene har med hjemmefra. Det kan være billeder af ting, der illustrerer kendetegn fra deres familie og kultur.
  • I Google maps kan man søge på barnets land eller by. Herefter kan man tage et skærmbillede af landet og sætte det ind i bogen.
    Børnene kan tegne et dyr fra deres hjemland eller andet, der er kendetegnende for landet.

Andet inspiration