Fra frø til plante

Fra frø til plante

Børnene ser hver dag planter og blomster i haven, på vej til børnehaven, ude på legepladsen, men ved selv at plante frø, passe frøene og se dem blive til små planter, får børnene lov til at opleve glæden ved at få ting til at gro.

Samtidig lærer børnene om, hvordan planter vokser, hvordan man passer planter og hvad der sker hvis man ikke vander planterne. Fokus er således på naturens levende organismer og hvorledes vi drager omsorg herfor – herunder også at børnene udvikler en forståelse for sammenhænge i naturen.

Børnene får på denne måde viden om naturen, som skabes gennem børnenes egne erfaringer, samtaler og refleksioner.

I denne del af forløbet eksperimenterer vi med at så frø og se dem blive til planter. Vi følger processen fra vi planter frø til vi har planter.

Vi har plantet frø i en potte som børnene hver dag tilser og vander for at følge om og hvordan frøene bliver til planter. BØrnene bliver på den måde både bevidste om, hvordan planter gror, men også hvordan de selv kan passe planterne så de vokser.

Undervejs tages der hver dag billeder af urtepotten vi har plantet i, for at se, hvordan frøene udvikler sig.

Billederne anvendes til at lave en film i WeVideo om, hvordan frø bliver til plante.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Plant forskellige grøntsager og se dem vokse fra frø til en spiselig plante

Mal med plantesaft

Prøv at plante piletræer ved at stikke pilegrene i jorden

Lad børnene tegne billeder af planternes vækstprocesser

Undersøg forskelle på løgplanter og planter fra frø

Læs Johan og Almas første køkkenhave

Man kan eksperimentere med at stille nogle af potterne med frø i sollys og nogle i mørke, give dem vand / ikke vande dem, plante i jord vs. plante i vat.

Andet inspiration