Dialogisk læsning

Dialogisk læsning

Dialogisk læsning som pædagogisk tiltag, for sprogstimulerende indsats, er en enkel og effektiv metode til at understøtte børns sprogtilegnelse. Barnet engageres sprogligt under læsningen og praktisk via de fysiske genstande omhandlende fokus ordene.

Aktiviteten består af to dele, begge med udgangspunkt i dialogisk læsning.
1.del:
Aktiviteten starter med højtlæsning af historien indeholdende de udvalgte fokusord.
Samme med børnene i sproggruppen arbejder vi i fællesskab med de to “ordpar” krus/kop og hat/hue som fokusord fra historien.
2.del:
Vi går ud i institutionens køkken og finde forskellige krus og kopper (kan udvides med glas etc.). Ligeledes går vi på jagt i garderoben og glemt tøj efter hatte og huer samt anden hovedbeklædning.

Ved at samle genstande og tage fotos af dem sammen med børnene danner børnene en større tilknytning til ord og begreb.Vi samler genstandene på stuen, hvor jeg læser en udvalgt historie op, men børnene hjælper med at tage billeder af genstandene.

Andet inspiration