Ny Børnetuber?

... er du ny på børnetube kan denne walk trough måske hjælpe dig

Børnetube består af 2 hovedelementer

En samling af digitale værktøjer

relevante til dagtilbud

 

Opbevaring af medier

(film, billeder og lyde)

 

I alle værktøjer kan man hente medier direkte fra dit børnetube bibliotek.

Derudover skaber børnetube muligheden for at være en delings platform, du selv bestemmer hvordan skal hænge sammen og hvem du vil dele med.

Børnetubes basis funktioner:

Hvordan uploader jeg billeder og film?

Hvordan lægger jeg medier i en kanal?

Hvordan bruger jeg intern kamera?

Hvordan maskere jeg et billede?

Hvordan finder jeg QR koden til et medie?

Hvordan opretter jeg en kanal?

Hvordan deler jeg en kanal?

Hvordan bruger jeg intern optager?

Hvordan maskere jeg i en film?

Hvad skal jeg bruge det til?:

Kanaler

m

Organisering af Medier

For at kunne finde rundt i mængden af medier du har liggende på Børnetube kan du organisere dem i kanaler. Du kan lave alle de kanaler du vil, du kan ligeledes slette dem igen. 

En god ide: Når du uploader billeder til Børnetube husker du at lægge dem i en kanal. Så kan du altid finde dem igen. 

Barnets bog

Kanaler kan også bruges til “Barnets Bog”. Lav en kanal for hvert af dine primærbørn. Når du uploader billeder, laver film mm lægger du det i barnets kanal. På den måde får du samlet relevante medier der vedrører et barn, på et sted. Det bliver nemt at finde dem igen. 

Del med kollegaer

Kanaler kan deles med dine kollegaer. Det kan være en stue kanal, en for kommende skolebørn eller en for afdelingen. På den måde kan i samarbejde omkring børnene mm. I kan også dele kanaler med vensskabsinstitutioner eller dagplejere i samarbejder med sålænge de også benytter Børnetube kan i dele kanaler med dem.

Inspiration

Kanaler kan også bruges til at dele inspiration med. Det kan være kommunekonsulenterne har brug for en kanal til diverse informationer eller at i deler jeres produktioner omkring et læreplanstema med de institutioner i samarbejde med for at inspirerer hinanden. 

Øvrige muligheder

QR koder

Alle medier på Børnetube har automatisk en QR kode. Det giver jer et væld af mulighder. Børnene kan lave en film om dem selv, QR koden sættes på deres garderobeplads. En film om turen i har været på, QR kode på væggen, så kan børnene selv opleve turen igen og igen. QR koder kan bruges til skattejagt, til udfordringer der sendes mellem 2 institutoner eller som velkomst film til kommende børn i jeres dagtilbud. Kun fantasien begrænser jer her.  

Børne miljø vurdering

Da børnene selv er producenter eller med producenter har man med vores værktøjskasse muligheden for at hører børnenes stemme på en helt unik måde. De kan nemlig via film og billeder udtrykke sig og på den måde skabe en merværdi til børnemiljøvurderings arbejdet.

Børneproduktioner

En stor del af Børnetubes apps henvender sig til børn som med eller egen producenter. Det betyder at vores værktøjer er brugervenlige og lette at gå til. Børnene kan selv være med til at skabe de fortællinger de ønsker, om det er en lille film af det magnet tårn de lavede i dag eller om det er en opsummering af det projekt de har været med i de sidste par uger kan børnene være med eller egen producenter i deres fortællinger. 

w

Formidling til forældrene

Børnetube kan også bruges til at formidle til forældrene. I kan linke eller embette film via jeres intra system. Film der fortæller om det i har lavet, fordybet jer i og undersøgt den seneste tid. Flere af værktøjerne henvender sig også til planlægning og organisering so også kan formidles ud til forældrene. Se mere om det under værktøjer længere nede på denne side. 

Værktøjer i Børnetubes portefolio

Wevideo

Wevideo er et videoredigerings program. Det er let at betjene og man kan hente medier direkte fra Børnetube. Med Wevideo har du to muligheder for at redigere film. På Ipad og PC kan du bruge “storyboard”  der med en let “træk og slip” funktion laver en film. Hvis du vil redigere mere har du også den mulighed for det i “timeline funktionen” på PC. Her kan du redigere i flere lyd og billede lag.  Se mere om Wevideos funktioner her

Ide:

Med Wevideo kan børnene lave en fortælling om det netop afsluttet projekt de har været igennem. Sammen finder i billeder og film stykker og med børnenes egne ord fortæller de om det de har lavet.

Appen kan betjenes af både børn og voksne

Book Creator

Book Creator er et værktøjsprogram, hvor man kan producere egne bøger med video, billeder og tekst. App’en kan fx bruges til barnets bog, oplevelser, dagbøger, temaer og meget meget mere. I Book Creator kan man sætte billeder, film, og lyde ind. Man kan skrive tekst samt indtale tekst også. Gennem Børnetube kan Book Creator udgives så den stadig er interaktiv, det betyder at forældre mm kan bladre, læse, tænde filmene og lydene mm. Se mere om Book Creators funktioner her

Ide: 

I book creator kan børnene lave en bog der handler om kroppen og organerne. Hvert organ kan undersøges og udforskes sammen med børnene. Billeder, lyd og film indsættes og børnene kan selv fortælle til.  

Appen kan betjenes af både børn og voksne

Explain Everything

En app der kan bruges til en lang række formål, Du kan lægge indhold på en eller flere sider, rykke rundt på det og optage det man siger samt de handlinger man udfører på skærmen. Den kan bruges til at tegne, fortælle, vise, præsentere, dramatisere, ja kun fantasien sætter grænser i Explain Everything. Appen kan betjenes af både børn og voksne. Se mere om Explain Everythings funktioner her

Ide:

I Explain Everything kan børnene tegne deres familie mens de fortæller om den. Tegneprocessen og deres fortælling optages og bliver til en film der viser skabelses processen og fortællingen om barnets familie. 

 

Appen kan betjenes af både børn og voksne

Tubestory

Tubestory er vores egen app, udviklet til Børnetube. I Tubestory vælger man billeder ud man vil bruge til en fortælling, starter optagerne og skaber en fortælling med billederne. En simpel betjeningsvenlig app men mange muligheder. Se mere om Tubestorys funktioner her

Ide:

Børnene kan lave en fortælling om dem selv med billeder af barnet, mor, far,  lillesøster mm. Barnet præsentere sig selv gennem billederne og egne ord. Filmen kan sættes på barnets garderobe ved hjælp af vores QR tags. Så kan den ses igen og igen.  

 

Appen kan betjenes af både børn og voksne

Mindmeister

I Mindmeister kan du laver mindmaps. Det vil sige du kan bruge programmet til at lave brainstorms på ideer, organisations diagram mm. DU har mulighed for at dele med kollegaer samt være flere brugere på samme mindmap samtidig. Se mere om Mindmeisters funktioner her

Ide:

Du kan bruge mindmeister til planlægning af det kommende forløb i står over for. Sæt emnet i midten, en gren for hvert læreplanstema og så brainstorm på hvad i kan lave med det emne og hvert læreplanstema. På den måde får i en oversigt over alle de mulige aktiviteter i kan lave med børnene. 

Appen kan betjenes af voksne

SMTTE

I SMTTE appen kan du lave en SMTTE. Du udfylder de forskellige felter og udgiver den til Børnetube, derefter kan den deles via jeres intrasystem. Unikt for denne app er muligheden for at kunne tilføje flere felter, feks et “I” for inklusion eller “S” for strategiske mål. Det betyder SMTTEn kan tilpasses som du ønsker. Der er også mulighed for at vælge hvilke læreplanstemaer der arbejdes med i denne SMTTE. Sidst men ikke mindst kan du, under dokumentation, tilføje medier. Det betyder at den film du har lavet omkring feks det emne du har arbejdet med kan lægges ind i SMTTEN og fungere som en del af dokumentationen. Når den udgives kan læserene se de medier der er lagt på og får på den måde et større indblik i det beskrevne forløb. Se mere om SMTTEns funktioner her.  

 

Appen kan betjenes af voksne

Easelly

I Easelly kan du lave infografik, altså forskellige plakater, kort, informations opslag. Den er smæk fuld af en mase forskellige clipart og du har også muligheden for at sætte egne billeder ind. På Børnetube ligger der en ressource kanal med besked plakater i. De er lavet i Easelly, og dem kan du remixe som det passer dig. Med et enkelt klik hentes de ned på din Easelly hvor du kan redigere i dem og udgive direkte til Børnetube og derefter dele dem via jeres intrasystem. Se mere om Easellys funktioner her.

 

Appen kan betjenes af voksne

Cospaces 

I Cospaces kan du programmere, bla blok programmering. Du kan også arbejde med VR og AR. I Cospaces kan du skabe universer og arbejde kreativt ved hjælp af kodning. Se mere om Cospaces funktioner her.

Ide: 

Få dinosauruser til at gå rundt på gulvet, hold solsystemet i din hånd eller tag børnene med en tur under vandet med VR briller på.

 

Appen kan betjenes af voksne og i samråd med børn.

Tiki Toki

I Tiki Toki kan du lave tidslinier. Du kan indsætte billeder, angive tidsintervaller mm. Din tidslinie kan være både i 2D og i 3D og giver et let forståeligt overblik over det du vil illustrere. Se mere om Tiki Tokis funktioner her.

Ide:

Du kan tage 4 stykker brød og udsætte dem for 4 forskellige miljøer. Rene hænder, beskidte hænder mm. I Tiki Toki kan du følge udviklingen af de bakterier der opstår på brødet. Både ift hvornår, hvordan og hvor meget. 

Appen kan betjenes af voksne og i samråd med børn.

Stop motion studio

I stop motion studio kan du lave stop motion film. Tag et billede, ryk lidt på figurene, tag et nyt, gentag mange gange og du har en stop motion film. Appen er lavet til børn så den er let at bruge. Appen virker på ipad men ikke på PC. Se mere om Stop motion studios funktioner her.

Ide:

Lad børnene fortælle deres egne lege med stop motion. 

Appen kan betjenes af voksne og børn.

Coding lab 

I coding lab kan du lave blok programmering. Du kan bygge dine egne små frekvenser med forskellige figurer, baggrunde og lyde. Du kan finde det hele i et stort bibliotek eller du kan tegne figure, skabe baggrunde eller indtale lyde selv. Se mere om Coding labs funktioner her.

Ide:

Du kan lave små sjove historier med dine egne figure, her er det kun fantasien der sætter grænser. 

Appen kan betjenes af voksne og i samråd med børn.

Find the tune

Find the tune er et enormt lydbibliotek, fyldt med musik, sound effects mm. Alt sammen noget du kan bruge i mange af Børnetubes andre programmer.  Se mere om Find the tune her.

Ide: 

Find den gode underlægnings musik til din Wevideo, hent musikken ned på din Børnetube konto og upload den til wevideo. 

Appen kan betjenes af voksne

Photopea

Photopea er et billederedigerigns program hvor du kan lave billede redigering på et højere niveau. Se mere om Photopeas funktioner her.

 

Appen kan betjenes af voksne

Slideshows

I slideshows kan du lave… slideshows. Her kan du sææte en række billeder sammen til en fremvisning til feks jeres infoskærm. Det er en fin mulighed for at vise mangebilleder på en elegant måde. Du kan se mere om slidesshows funktioner her.

Ide:

Du kan lave et slideshow fra forældrekaffe, julelippedag, bedsteforædlredag eller andre begivenheder der oftes fotograferes meget. 

Appen kan betjenes af voksne.