Verdensmål 7
Bæredygtig energi
Natur | Sprog

Verdensmål nr. 7 har til hensigt at understøtte at flere får adgang til energi ressourcer og at disse ressourcer i stadig større omfang er bæredygtige. Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, kigger vi på vindmøller og solceller, som er ting børnene møder i deres hverdag.

Introduktion

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Natur, science og udeliv samt sprog og kommunikation, er der særlig fokus på dels at undersøge og eksperimentere med sin omverden og at arbejde med at udvide ordforrådet og kunne fortælle om forskellige erfaringer.

I forløbet bruger vi bøger, slår op på nettet, er ude og så på vindmøller og solceller m.m.

I dokumentationen er der lagt vægt på børnenes tegning og fortælling om, hvordan de forstår vindmøller og solceller.

Uddybning af emnet

Vi snakker med børnene om, hvorfor lamper kan lyse, hvordan køleskabet kan køle etc. Og hvor den strøm der sørger for dette kommer fra.

Vi besøger bl.a. vindmøller og undersøger i bøger og på nettet, hvordan bl.a. vindmøller virker. Undervejs bliver der introduceret en masse nye ord, som vi bruger god tid på at forklare og vise betydningen af.

Efter vi har brugt tid på at undersøge, hvordan vindmøller og solceller fungerer, får børnene lov til selv at lave deres egen lille film om vindmøller og solceller.

Det er ikke så vigtigt at børnene har alle facts rigtig, det er vigtigere at de har en idé om fhvor strøm kommer fra og at der findes forskellige energikilder

Når børnene er færdige med filmen lavet i Explain Everything, kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs ”Hvor kommer den grønne strøm fra” af Bjarne Larsen

Lav et citronbatteri

Tag ud og se på vindmøller

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved hjælp af Explain Everything, hvor børnene ved hjælp af billeder, tegneredskaber m.v. tegner ogfortæller om hvad de har lært i forløbet. Fokus er her på at børnene anvender sproget.

Det færdige produkt kunne se således ud:

 

Forløbet trin-for-trin

Vi har fokus på at arbejde med børedygtig energi inden for en erfaringsverden der er børnenes, så det er vindmøller og solceller vi har fokus på, da børnene i forvejen kender disse. Vi bruger en masse tid på at være nysgerrige og undersøgende og bruger nettet og bøger til at finde viden om emnet. Vi er også på tur for at se vindmøller og solceller.

I Explain Everything oprettes et nyt projektDer indsættes det ønskede billede, herefter kan der optages mens børnene tegner og fortæller. Dette kan gøres ad flere omgange, så det er muligt at holde pauser undervejs eller ændre optagelser. Ligeledes kan der undervejs indsættes tekst. Efterfølgende kan der udgives til  Børnetube. Hvorfra der kan deles i barnets bog eller direkte med forældrene.

Således har man til sidst en film, hvor børnene har været aktive medskabere hele vejen igennem.

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Explain Everything

Dette inspirationsindlæg bruger Explain Everything, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 7” cc:by LærIT”