Verdensmål 7 Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7

Verdensmål nr. 7 har til hensigt at understøtte at flere får adgang til energi ressourcer og at disse ressourcer i stadig større omfang er bæredygtige. Med udgangspunkt i den verden børnene kender og har erfaring med, kigger vi på vindmøller og solceller, som er ting børnene møder i deres hverdag.

Når vi har fokus på læreplanstemaerne Natur, science og udeliv samt sprog og kommunikation, er der særlig fokus på dels at undersøge og eksperimentere med sin omverden og at arbejde med at udvide ordforrådet og kunne fortælle om forskellige erfaringer.

I forløbet bruger vi bøger, slår op på nettet, er ude og så på vindmøller og solceller m.m.

Vi snakker med børnene om, hvorfor lamper kan lyse, hvordan køleskabet kan køle etc. Og hvor den strøm der sørger for dette kommer fra.

Vi besøger bl.a. vindmøller og undersøger i bøger og på nettet, hvordan bl.a. vindmøller virker. Undervejs bliver der introduceret en masse nye ord, som vi bruger god tid på at forklare og vise betydningen af.

Efter vi har brugt tid på at undersøge, hvordan vindmøller og solceller fungerer, får børnene lov til selv at lave deres egen lille film om vindmøller og solceller.

Det er ikke så vigtigt at børnene har alle facts rigtig, det er vigtigere at de har en idé om hvor strøm kommer fra og at der findes forskellige energikilder

Når børnene er færdige med filmen lavet i Explain Everything, kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Læs ”Hvor kommer den grønne strøm fra” af Bjarne Larsen

Lav et citronbatteri

Tag ud og se på vindmøller

Andet inspiration