Verdensmål 6

Rent vand og sanitet
Natur | Sprog

Verdensmål nr. 6 har til hensigt at understøtte at alle har adgang til rent vand og gode sanitære forhold. I forløbet tager vi fat i den erfaringsverden børnene har omkring vand og sanitet og undersøger, hvad en kloak er og hvordan den fungerer.

Introduktion

Forløbet er en del af et projekt hvor vi sammen med børnene bygger en by og ser på hvordan mennesker i den by lever. Her undersøger vi blandt andet hvad der egentlig sker når vi hælder noget ud i vasken eller trækker ud i toilettet, blandt andet baseret på børnenes egne erfaringer.

Med fokus på læreplanstemaet Natur, science og udeliv, har vi også fokus på den undersøgende tilgang, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

Dertil har vi med læreplanstemaet sprog fokus på både at udvide børnenes ordforråd men også på, at det er børnene selv der formidler deres nye viden og ordforråd. Derfor arbejder vi med Explain Everything som pædagogisk dokumentationsredskab. Da det giver børnene rig mulighed for med billede, tekst og tale at formidle deres viden.

Uddybning af emnet

I forløbet har vi fokus på verdensmål nr 6 Rent vand og sanitet. Sammen med børnene retter vi fokus mod kloakken og hvordan kloaksystemet fungerer.

Indledningsvist har vi sammen med børnene konstrueret en by af genbrugsmaterialer, hvor børnene har besluttet hvordan byen er og hvem der bor der. Ved hjælp af Explain Everything lægger vi en ekstra dimension på der handler om de ting vi ikke kan se på overfladen, herunder kloaksystemet.

Ved hjælp af billeder fra børnenes egen by og tegninger lavet i Explain Everything, laver vi en film om kloaksystemet.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Lav stafet løb hvor børnene skal bære vand på hovedet

Se filmen Drengen og fisken fra FilmCentralen/for de yngste

Se dokumentar film om kloakker

Byg jeres eget model kloaksystem

Gå på opdagelse på børnehavens grund og find kloakdæksler

Besøg et vandværk

Læs bøger om vand og sanitet

Dokumentation

Den pædagogiske dokumentation er lavet ved, at børnene selv har bygget en by. Det er et billede af denne by, der danner baggrunden for filmen. I Explain Everything tegner og fortællerbørnene om, hvordan kloaksystemet fungerer i deres by.

Det færdige produkt kunne se således ud:

Forløbet trin-for-trin

I dette forløb undersøges det, hvad et kloaksystem er og hvordan det fungerer. Børnene har selv bygget en by i genbrugsmaterialer, som de har fotograferet. Billedet bliver af børnene brugt til at tegne og fortælle om kloaksystemet i børnenes by ved at børenes interaktion med skærmen optages.

I Explain Everything oprettes et nyt projektDer indsættes det ønskede billede, herefter kan der optages mens børnene tegner og fortæller. Dette kan gøres ad flere omgange, så det er muligt at holde pauser undervejs eller ændre optagelser. Ligeledes kan der undervejs indsættes tekst. Efterfølgende kan der udgives til  Børnetube. Hvorfra der kan deles i barnets bog eller direkte med forældrene.

Således har man til sidst en film, hvor børnene har været aktive medskabere hele vejen igennem.

Temaet

Dette inspirationsindlæg er en del af et større tema. Tryk her og gå på opdagelse i dette tema. Her finder du nemlig mange andre inspirationsindlæg a la det, som du sidder med her.

Mere Explain Everything

Dette inspirationsindlæg bruger Explain Everything, som er et af børnetubes værktøjer. Du kan gå på opdagelse i de mange andre muligheder og funktionaliteter som dette værktøj rummer ved at klikke her.

Kolofon!

Dette forløb er forfattet af Christina Medom, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Verdensmål 6” cc:by LærIT”