Verdensmål 6 Rent vand og sanitet

Verdensmål nr. 6

Verdensmål nr. 6 har til hensigt at understøtte at alle har adgang til rent vand og gode sanitære forhold. I forløbet tager vi fat i den erfaringsverden børnene har omkring vand og sanitet og undersøger, hvad en kloak er og hvordan den fungerer.Forløbet er en del af et projekt hvor vi sammen med børnene bygger en by og ser på hvordan mennesker i den by lever. Her undersøger vi blandt andet hvad der egentlig sker når vi hælder noget ud i vasken eller trækker ud i toilettet, blandt andet baseret på børnenes egne erfaringer.

Med fokus på læreplanstemaet Natur, science og udeliv, har vi også fokus på den undersøgende tilgang, hvor vi sammen bliver klogere på emnet. Dertil har vi med læreplanstemaet sprog fokus på både at udvide børnenes ordforråd men også på, at det er børnene selv der formidler deres nye viden og ordforråd. Derfor arbejder vi med Explain Everything som pædagogisk dokumentationsredskab. Da det giver børnene rig mulighed for med billede, tekst og tale at formidle deres viden.

Sammen med børnene retter vi fokus mod kloakken og hvordan kloaksystemet fungerer. Indledningsvist har vi sammen med børnene konstrueret en by af genbrugsmaterialer, hvor børnene har besluttet hvordan byen er og hvem der bor der. Ved hjælp af Explain Everything lægger vi en ekstra dimension på der handler om de ting vi ikke kan se på overfladen, herunder kloaksystemet.

Ved hjælp af billeder fra børnenes egen by og tegninger lavet i Explain Everything, laver vi en film om kloaksystemet.

Herefter kan filmen ses af børnene, deres forældre m.v.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Lav stafet løb hvor børnene skal bære vand på hovedet

Se filmen Drengen og fisken fra FilmCentralen/for de yngste

Se dokumentar film om kloakker

Byg jeres eget model kloaksystem

Gå på opdagelse på børnehavens grund og find kloakdæksler

Besøg et vandværk

Læs bøger om vand og sanitet

Andet inspiration