Sten på rejse

Sten på rejse

Verden har ikke altid været den samme og den forandrer sig hele tiden. Det kan være ubegribeligt at Danmark engang har været helt dækket af is eller at isen har bevæget sig. At verdensdelene har set helt anderledes ud og være placeret anderledes. At der lige her, hvor jeg står, har været tyk is og levet mamuter eller at hele Danmark har været en stor skov.

Samtidig har den måde verden er på, både lokalt og globalt, har betydning for, hvordan vi lever. Hvad vi lever af,, hvordan vi bygger vores huse, hvilket tøj vi går i og meget mere.

I dette forløb undersøger vi, hvor sten vi kan finde på stranden egentlig kommer fra. De har nemlig været på rejse. Ved at undersøge, hvor stenene kommer fra, giver det anledning til at tale med børnene om, at verden hele tiden forandrer sig og bevæger sig og tale om, hvordan verden tidligere har set ud, hvordan den ser ud nu og hvordan den måske kommer til at se ud. Det giver mulighed for at undersøge og tale om hvordan den måde verden er på lige nu, har betydning for, den måde vi lever på.

Dette kan også give anledning til at undersøge og tale om, hvordan mennesker andre steder i verden lever og hvorfor.

I dette forløb starter vi med en tur på stranden, hvor vi samler forskellige sten. Stenene har vi taget med hjem til børnehaven. Hjemme i børnehaven tager vi billeder af stenene og finder, ved hjælp af en bog vi har lånt på biblioteket, ud af, hvor stenene kommer fra ved at sammenligne de sten, vi har samlet, med billeder af sten i bogen.

Vi læser om, hvad de forskellige sten er for en slags, hvordan de måske er dannet og hvor i verden de stammer fra.

Vi kigger på kort, for at forstå hvor de forskellige lande og steder der nævnes i bogen ligger i forhold til Danmark.

Billederne anvendes til at lave en film i Explain Everything, hvor børnene fortæller om de sten de har fundet på stranden og genfortæller, hvad vi har læst om stenene.

Der er således både fokus på at undersøge stenene og hvor de kommer fra samt børnenes før-skriftlige opmærksomhed.

 

Forslag til yderligere aktiviteter;

Lav et solur med stenene

Spil kryds og bolle med stenene som brikker

Find andre havting og undersøg hvad det er

Lav en uro med sten og skaller

Lav stenbilleder, hvor stenene limes på plader

Mal på stenene

Brug samtalen om verdens forandring til at snakke om, hvad der historisk er sket i Danmark – for eksempel istiden og andre tidsaldre – og hvordan det har betydning for, hvordan vi lever

Sammenlign med hvordan man lever i andre lande – hvilke ligheder og forskelle er der – hvorfor?

Andet inspiration