Stamtræ

Stamtræ

I denne del af forløbet er der fokus på, hvordan børnenes familie ser ud, hvem er i familien og hvilken relation børnene har til de forskellige familiemedlemmer.

Børnenes forældre har på forhånd sammen med børnene skrevet ned, hvem der er i familien. Har familien billeder, kan disse evt. Medbringes til forløbet.

Efterfølgende laver børnene deres egen film i Explain Everything , hvor billeder af familiemedlemmerne sættes ind.

Mens filmen laves, bruger børnene kendte og nye begreber om familie og familien synliggøres ved hjælp af mindmappet.

Når alle børnene har lavet deres stamtræ, giver det gode muligheder for at tale med hele børnegruppen om, hvordan familierne er ens og forskellige og at familier kan se meget forskellige ud.

Det færdige produkt kan deles via jeres intrasystem eller printes, så det færdige produkt kan hænges op på stuen til videre samtale med børnene.

Forslag til andre aktiviteter;

Tal med børnene om hvad en moster, faster, farbror etc. er

Hvad er forskellen på tvillinger og søskende

Lad børnene lave tegninger af deres familie

Rollelege, hvor børnene prøver forskellige familieroller

Tale med børnene om, hvordan deres familier er ens / forskellige (antal søskende, bor mor og far sammen, har man en moster, har børnene de samme kæledyr etc)

Læs “Forunderlige familier” af Gitte C.B. Lyngbye om forskellige familieformer

Andet inspiration