Papirflyver challenge

Papirflyver challange

De fleste børn kan bruge timer på papirflyvere. Det er ikke alle papirflyvere der er lige gode til at flyve, men hvad er forskellen egentlig?

Vi laver i forløbet et eksperimentarium med papirflyvere og undersøger, hvordan form, vægt og materiale har betydning for flyveevne.
Vi registrerer undervejs vægt, flyvelængde m.v. og arbejder således med en begyndende forståelse af matematiske begreber og en undersøgende tilgang, som der lægges op til med fokus på science.

Samtidig arbejdes der med at introducere og anvende nye begreber sammen med børnene; vi introducerer begreber om vægt, mål, materialer og tal, som er med til at give børnene nogle sproglige redskaber til at begribe og forklare deres erfaringer.

Forløbet er et eksperiment med papirflyvere. der afprøves papirflyvere i forskellige materialer, vægt og udformning. Undervejs holdes der øje med hvordan og hvor langt papirflyverne kan flyve. Der er fokus på før-matematisk opmærksomhed gennem sproget. Begreber som tung, let, flyverne vejes, det måles hvor langt papirflyverne kan flyve etc. Der er ligeledes fokus på på science, hvor der undervejs tales med børnene om hvilken betydning papirflyvernes form og vægt har for papirflyvernes flyveevne.

Der tages undervejs billeder, film og skrives ned, hvad børnenes undersøgelse viser.   

Billeder og tekst anvendes til at børnene i Explain Everything selv kan forklare, hvordan de har lavet flyverne, hvordan de virker etc.

Forslag til yderligere aktiviteter;

Afprøve store og små papirflyvere

Lade børnene lave deres bud på bedste papirflyver og lade papirflyverne konkurrere mod hinanden

Flyve med drage

Låne bøger om fly på biblioteket

Database over forskellige papirflyvere

Se på hvordan fugle er formet og flyver – sammenligne med fly – er der sammenhæng?

Andet inspiration