Et læreplansforløb

Få ispiration til brugen af digitale værktøjer i læreplansforløb

Introduktion

Et inspirationsindlæg til et læreplansforløb starter med en lille video, som giver et hurtigt indblik i selve idéen. Altså helt kort – hvad er det, det her forløb går ud på, hvilket værktøj arbejdes der med, og hvilken aktivitet sættes børnene i gang med.

Efter videoen beskrives idé, brugen af det digitale værktøj og aktiviteten på skrift og lidt mere fyldestgørende, så man kan vurdere, om det er et indlæg man vil gå videre med.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Strategiske mål.

  • At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen
  • At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelse og udforskning
  • At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljøNatur og naturfænomener

SMTTP-model

forslag til

Sammenhæng

1. Eleverne kan udlede centrale citater og passager fra bogen

2. Eleven kan udvælge musik og temaer, der underbygger bogens stemning

3. Eleverne kan strukturere en fortælling med billeder og tekst.

4. Eleven kan anvende Trailer genrens virkemidler.

SMTTP-model

forslag til

Mål

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2

forslag til

Tegn

Aktiviteten trin for trin

På klassen vises ovenstående eksempel på en “Bogtrailer”, og det diskuteres hvilke virkemidler, der er brugt, og hvilke andre virkemidler der er karakteristiske for en trailer. Du kan finde flere eksempler på trailers her.

Eleven finder de af bogens temaer, som skal indgå i traileren. Her kan eleven underbygge hans valg af temaer ved at udpege relevante passager eller citater i bogen, som understøtter temaerne.

Eleven finder relevante eller tager selv relevante billeder, som skal underbygge hans anmeldelse.

Eleven udarbejder sin Bogtrailer på tidslinjen i Animoto, og bruger de udvalgte billeder samt tekst til at strukturerer hans trailer. Du kan i vejledningen her se, hvordan man arbejder med at indsætte billeder og indsætte tekst i Animoto.

I Animoto vælger eleven et tema og vælger den baggrundsmusik, som han mener giver et indtryk af bogens stemning.

Når traileren er færdig, udgives den på skoletube og deles i klassens kanal.

læringsmål3

forslag til

Tiltag

Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.

Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer

Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.

læringsmål2

forslag til

Evaluering

Aktiviteten trin for trin

På klassen vises ovenstående eksempel på en “Bogtrailer”, og det diskuteres hvilke virkemidler, der er brugt, og hvilke andre virkemidler der er karakteristiske for en trailer. Du kan finde flere eksempler på trailers her.

Eleven finder de af bogens temaer, som skal indgå i traileren. Her kan eleven underbygge hans valg af temaer ved at udpege relevante passager eller citater i bogen, som understøtter temaerne.

Eleven finder relevante eller tager selv relevante billeder, som skal underbygge hans anmeldelse.

Eleven udarbejder sin Bogtrailer på tidslinjen i Animoto, og bruger de udvalgte billeder samt tekst til at strukturerer hans trailer. Du kan i vejledningen her se, hvordan man arbejder med at indsætte billeder og indsætte tekst i Animoto.

I Animoto vælger eleven et tema og vælger den baggrundsmusik, som han mener giver et indtryk af bogens stemning.

Når traileren er færdig, udgives den på skoletube og deles i klassens kanal.

forslag til

Dokumentation

Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.

Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer

Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.

Kolofon

læringsmål3

Dette forløb er forfattet af Uffe Lyngdal Sørensen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Bogtrailer med Animoto” cc:by LærIT”