Administratorroller på Børnetube

af

Børnetube opererer med 2 administratorroller: ”Institutionsadministrator” og ”Områdeadministrator”.

Områdeadministratoren kan administrere ALLE medier, kanaler og brugere fra ALLE institutioner som tilhører ”området”. Et område består typisk af en kommunes offentlige daginstitutioner, som alle er med i en kommunal aftale på Børnetube. Områdeadministratorer tildeles af Børnetube. Der kan sagtens være flere end èn administrator. Områdeadministratorer kan tildele institutionsadministratorroller til udvalgte brugere fra områdets forskellige institutioner.

Eksempel på brug af udvidede område-administrations-rettigheder:

Kommunen får besked på at ”lille Per” som har tilhørt 3 forskellige daginstitutioner i kommunen gennem en 3 årig periode skal fjernes øjeblikkeligt og permanent fra alle billeder og videoer på Børnetube. Områdeadministratoren kan på få sekunder søge på tværs af ALLE institutioner i kommunen og på tværs af alle de personalebrugere som måtte have uploadet billeder eller video hvor ”lille per” indgår og slette eller maskere medierne. (kræver selvfølgelig at man persontagger når man uploader til Børnetube)

Institutionsadministratoren kan administrere ALLE medier, kanaler og brugere fra den institution som han er blevet tildelt. Der kan sagtens være flere end èn institutionsadministrator pr institution. En institutionsadmin kan tildele flere brugere samme institutionsadminrettigheder.

Eksempel på brug af udvidede institutions- administrations-rettigheder: en personalebruger er ikke længere ansat i institutionen. Institutionsadministratoren kan hurtigt og nemt overdrage de medier og kanaler den afgåede bruger har uploadet/oprettet til en ny personalebruger som stadig tilhører institutionen. Eller administratoren kan slette udvalgte medier fra en anden brugerprofil.

(institutionsadministratoren kan selvfølgelig foretage samme handling som beskrevet i eksemplet med områdeadministratoren. Dog kan institutionsadministratoren kun søge på tværs af alle brugere som tilhører den specifikke institution han er admin for)

0 kommentarer